กฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.  (Text) (Text)

วรเจตน์ ภาคีรัตน์
Call no.: KPT2720 .ว415 2554Publication: กรุงเทพฯ : นิติราษฎร์, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 14, 481 หน้าISBN: 9789747508536Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยกฎหมายปกครองLOC classification: KPT2720 | .ว415 2554
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2021-12-02 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ว415 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013928545

ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books KPT2720 .ว415 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013928552

ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ว415 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013720512

ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ว415 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013720520

ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ว415 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
3137901627009
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ว415 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013249819
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ว415 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013249801
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ว415 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013247813
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books KPT2720 .ว415 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Sanya Dharmasakti Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 17/05/2022 31379013247821
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ว415 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 21/06/2022 31379013620332
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ว415 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379015620504
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT2720 .ว415 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379015207823
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ว415 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013249827
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ว415 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/01/2022 31379013623179
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ว415 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013623187
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ว415 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013623146
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT2720 .ว415 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013623153
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT2720 .ว415 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 24/05/2022 31379013623161
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ว415 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013620340
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544