การเปลี่ยนแปลงทัศนะของนักศึกษาต่อปัญหาสังคมไทยหลังศึกษาวิชา พท.240 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม = Change of students' views on social problems in Thailand after studying PE. 240, volunteerism and social development / โดย ศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์.  (Text) (Text)

ศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์, 2520-
Call no.: LG395.ก233 ศ465 2554Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554 [2011]Description: 146 หน้า : ภาพประกอบNotes: งานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสอนรายวิชาพท.240 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Other title: Change of students' views on social problems in Thailand after studying PE. 240, volunteerism and social development [Parallel title]Subject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร -- หลักสูตร -- การประเมินผลงานอาสาสมัคร -- ไทยงานวิจัย / ResearchLOC classification: LG395.ก233 | ศ465 2554
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LG395.ก233 ศ465 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013619151
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LG395.ก233 ศ465 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013619128
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LG395.ก233 ศ465 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013619110
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LG395.ก233 ศ465 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013619136
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks LG395.ก233 ศ465 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013619144
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
LG395.ก232ธ4547 2549 รายงานประจำปีการศึกษา / LG395.ก232ธ4547 2553 รายงานประจำปีการศึกษา / LG395.ก233 ก624 2554 การประเมินผลการผลิตบัณฑิตอาสาสมัครในรอบ 40 ปี : รายงานการวิจัย / LG395.ก233 ศ465 2554 การเปลี่ยนแปลงทัศนะของนักศึกษาต่อปัญหาสังคมไทยหลังศึกษาวิชา พท.240 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม = Change of students' views on social problems in Thailand after studying PE. 240, volunteerism and social development / LG395.ก234ก2 ก17 70 ปี นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2477- 2547 : LG395.ก234ด64 ศ65 ศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม กับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / LG395.ก234ด64 ศ65 ศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม กับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /

งานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสอนรายวิชาพท.240 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Srisuk Mongkutvisut.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544