คู่มือการจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของส่วนราชการ = Career path manual.  (Text) (Text)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
Call no.: JQ1746.ฮ13บ7 ค738 2554Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ., 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 64 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)ISBN: 9786165480826Other title: Career path manual [Parallel title]Subject(s): ราชการพลเรือน -- ไทย -- การบริหารงานบุคคลไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การเลื่อนขั้นการพัฒนาอาชีพ -- ไทยLOC classification: JQ1746.ฮ13บ7 | ค738 2554
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ7 ค738 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014153275
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ7 ค738 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013253191
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ7 ค738 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013660536
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ7 ค738 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013253209
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
JQ1746.ฮ13บ6 อ454 2554 ความพร้อมของบุคลากรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า / JQ1746.ฮ13บ6 อ745 2553 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ / JQ1746.ฮ13บ7 ก134 2553 82 ปี แห่งการใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน / JQ1746.ฮ13บ7 ค738 2554 คู่มือการจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของส่วนราชการ = Career path manual. JQ1746.ฮ13บ7 ช363 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ / JQ1746.ฮ13บ7 ป465 2554 แนวทาง รูปแบบการพัฒนา ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมบุคคลากรภาครัฐสู่การเป็นประชาคมอาเซียน / JQ1746.ฮ13บ7 ย73 ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544