กระบวนการสร้างความเป็นธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษากรณีการดำเนินงานของศูนย์ยะลาสันติสุข = [Justice building process for conflict resolution in the deep south of Thailand : a case study on Yala Peace Outreach Center (YPOC)] / โดย กฤษฎา บุญราช.  (Text) (Text)

กฤษฎา บุญราช
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Call no.: KPT1572 .ก926 2554Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2554 [2011]Description: ก-ช, 143 แผ่น : ภาพประกอบNotes: เอกสารวิจัยส่วนบุคคล ลักษณะวิชายุทธศาสตร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.Other title: Justice building process for conflict resolution in the deep south of Thailand : a case study on Yala Peace Outreach Center (YPOC) [Parallel title]Subject(s): การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย (ภาคใต้)ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย (ภาคใต้)การบริหารความขัดแย้ง -- ไทย (ภาคใต้)ศูนย์ยะลาสันติสุขงานวิจัย / ResearchLOC classification: KPT1572 | .ก926 2554
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1572 .ก926 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013623740
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1572 .ก926 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013623757
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1572 .ก926 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013691069
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1572 .ก926 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013691051
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT1572 .ก916 2554 การบูรณาการแนวคิดและวิธีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย / KPT1572 .ก925 กระบวนการยุติธรรมกับความยากจน : KPT1572 .ก925 กระบวนการยุติธรรมกับความยากจน : KPT1572 .ก926 2554 กระบวนการสร้างความเป็นธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : KPT1572 .ก928 2552 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม : รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 7 = Justice reform : the 7th National Symposium of Justice Administration / KPT1572 .ก953 2553 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ให้คุ้มค่า : KPT1572.ก312452ก4 2452 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับพระราชบัญญติวิธีพิจารณาความแพ่ง

เอกสารวิจัยส่วนบุคคล ลักษณะวิชายุทธศาสตร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.

Grisada Boonrach

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544