รวมกฎหมายการสื่อสารมวลชน / รวบรวมโดย กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์.  (Text) (Text)

กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
Call no.: KPT3482 .ก954 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Description: 386 หน้าISBN: 9786162690143Subject(s): สื่อมวลชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3482 | .ก954 2555
Contents:บทนำ พัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายสื่อสารมวลชนในประเทศไทย -- ภาค 1 กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน -- ภาค 2 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน -- ภาค 3 จริยธรรมของสื่อมวลชน -- กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3482 .ก954 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012337706
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3482 .ก954 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012300910
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3482 .ก954 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013624722
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3482 .ก954 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013624730
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks KPT3482 .ก954 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013624748

วส 301(วส201)

Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks KPT3482 .ก954 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013624755

วจ 612 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3482 .ก954 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014713862
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3482 .ก954 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014516513
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books KPT3482 .ก954 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2022 31379013624680
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3482 .ก954 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013624714
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3482 .ก954 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013624672
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3482 .ก954 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013624706
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3482 .ก954 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013624698
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3482 .ก954 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013624664
รายการจองทั้งหมด: 0

บทนำ พัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายสื่อสารมวลชนในประเทศไทย -- ภาค 1 กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน -- ภาค 2 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน -- ภาค 3 จริยธรรมของสื่อมวลชน -- กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544