เรื่องเล่าจากเนติบริกร. ชุดที่ 3, หลังม่านการเมือง / วิษณุ เครืองาม.  (Text) (Text)

วิษณุ เครืองาม, 2494-
Call no.: JQ1746 .ว574 2554Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 365 หน้าISBN: 9789740208440Other title: หลังม่านการเมือง [Portion of title]Subject(s): รัฐมนตรี -- ไทยไทย -- การเมืองและการปกครองLOC classification: JQ1746 | .ว574 2554
Contents:การบริหารราชการแผ่นดิน -- การถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ -- รัฐบาลกับนโยบาย -- หลังประตูห้องประชุม ครม. -- เรื่องไม่ชอบมาพากลใน ครม. -- ครัว ครม. -- คนรอบข้าง -- พระ "อาจารย์" กับนักการเมือง -- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ -- พิธีรีตอง -- การนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา -- แต่เราผู้เป็นภราดาอันประเสริฐ -- พระมหากษัตริย์กับรัฐบาล -- พระราชอำนาจ 3 ประการในระบอบประชาธิปไตย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1746 .ว574 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012341716
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1746 .ว574 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013719340
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746 .ว574 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 14/10/2021 31379015142723
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746 .ว574 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379013646022
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks PLSC JQ 2011 592648 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/01/2022 31379015203061
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1746 .ว574 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/01/2022 31379014357066
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746 .ว574 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379013646030
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks PLSC JQ 2011 592648 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014310354
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1746 .ว573 2554 เรื่องเล่าจากเนติบริกร. JQ1746 .ว573 2554ค เรื่องเล่าจากเนติบริกร. ชุดที่ 1, โลกนี้คือละคร / JQ1746 .ว573 2555 เรื่องเล่าจากเนติบริกร. ชุดที่ 1, โลกนี้คือละคร / JQ1746 .ว574 2554 เรื่องเล่าจากเนติบริกร. ชุดที่ 3, หลังม่านการเมือง / JQ1746 .ว574 2554 เรื่องเล่าจากเนติบริกร. ชุดที่ 3, หลังม่านการเมือง / JQ1746 .ศ6 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2482 พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ประกาศ และระเบียบการต่าง ๆ ซึ่งต่อเนื่องจากพระราชบัญญัตินี้ และเฉพาะที่เกี่ยวกับกระทรวงธรรมการ กับพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฝ่ายพลเรือนพุทธศักราช 2482. JQ1746 .ศ6 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2482 พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ประกาศ และระเบียบการต่าง ๆ ซึ่งต่อเนื่องจากพระราชบัญญัตินี้ และเฉพาะที่เกี่ยวกับกระทรวงธรรมการ กับพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฝ่ายพลเรือนพุทธศักราช 2482.

การบริหารราชการแผ่นดิน -- การถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ -- รัฐบาลกับนโยบาย -- หลังประตูห้องประชุม ครม. -- เรื่องไม่ชอบมาพากลใน ครม. -- ครัว ครม. -- คนรอบข้าง -- พระ "อาจารย์" กับนักการเมือง -- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ -- พิธีรีตอง -- การนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา -- แต่เราผู้เป็นภราดาอันประเสริฐ -- พระมหากษัตริย์กับรัฐบาล -- พระราชอำนาจ 3 ประการในระบอบประชาธิปไตย

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544