Normal view MARC view ISBD view

รพี' 52 / คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 61 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ วิวัฒน์ สรรพคุณ.

Contributor(s): วิวัฒน์ สรรพคุณ | ยิ่งพรัณณฐ์ คำภูเวียง | ณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์ | ชานน หมื่นธง | ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470- | วิชา มหาคุณ, 2489- | จรัญ ภักดีธนากุล | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | อุดม เฟื่องฟุ้ง | คณิต ณ นคร, 2480- | สถิตย์ ไพเราะ | สัก กอแสงเรือง, 2484- | ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 2488- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | เฉลิมชัย เกษมสันต์, ม.ล | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | วัส ติงสมิตร | กำชัย จงจักรพันธ์ | Virapong Boonyobhas | อุทัย โสภาโชติ | สมจิตร์ ทองศรี | ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | ชาตรี สุวรรณิน | อรรยา สิงห์สงบ | ชูเกียรติ น้อยฉิม | วิวัฒน์ สรรพคุณ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 61.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT74 .ร365 2552Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2552 [2009]Description: 222 หน้า : ภาพประกอบ.Subject(s): ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง, 2417-2463 | กฎหมาย -- ไทย | กฎหมาย -- การตีความและการแปลความหมาย | การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การป้องกัน | สื่อมวลชน -- แง่การเมือง -- ไทย | การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความอาญา) -- ไทย | การหมิ่นประมาท -- ไทย | นักกฎหมาย | ภาษีเงินได้ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- สหรัฐอเมริกา | ความผิด (กฎหมาย) -- ไทย | Money laundering -- Thailand | สิทธิบัตร -- สหรัฐอเมริกา | กฎหมายอวกาศ | การสอบเนติบัณฑิต -- ไทย
Contents:
พระประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" / ยิ่งพรัณณฐ์ คำภูเวียง, ณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์, ชานน หมื่นธง -- ความสำคัญของการตีความในวิชาชีพกฎหมาย / ธานินทร์ กรัยวิเชียร -- วิธีไต่สวนคดีทุจริตและการทำสำนวนของ ป.ป.ช. / วิชา มหาคุณ -- การเสียสิทธิเรียกค่าเสียหายเพราะผู้เสียหายมีส่วนผิดร่วมอยู่ด้วย ตามหลัก "Contributory fault" / จรัญ ภักดีธนากุล -- บทบาทสื่อมวลชนกับการปฏิรูปการเมือง / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ -- กฎหมายที่ควรรู้ในการดำเนินคดีในศาลยุติธรรม / อุดม เฟื่องฟุ้ง -- การร้องทุกข์ในคดีอาญา / คณิต ณ นคร -- ข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ / สถิตย์ ไพเราะ -- พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อยากกลับประเทศไทย มีช่องทางอะไรบ้าง / สัก กอแสงเรือง -- นักกฎหมายกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Lawyer and social responsibility) / ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล -- ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกาตามหลักสัญชาติและหลักถิ่นที่อยู่ / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม -- การร้องขัดทรัพย์ : กระบวนพิจารณาที่กำลังจะเป็นอดีต / หม่อมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต์ -- "พฤติการณ์ประกอบการกระทำ" ในความผิดอาญาบางฐาน / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ -- พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้าน / วัส ติงสมิตร -- หลุดจากตำแหน่งเพราะถือหุ้น / วัส ติงสมิตร -- กฎหมายไม่ยุติธรรม : กฎหมายไม่จัดการกับคนไม่ดี ? / กำชัย จงจักรพันธ์ -- Problems on law enforcement and the anti-money laundering law of Thailand : police aspect / Virapong Boonyobhas -- การไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดและการสำคัญผิดในข้อเท็จจริงศึกษาจากบันทึกหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกา / อุทัย โสภาโชติ -- การฟ้องบังคับให้จดทะเบียนการได้มาซึ่งทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ / สมจิตร์ ทองศรี -- การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจศาลเกี่ยวกับคดีครอบครัวใน 4 จังหวัดภาคใต้ / ชัยยุทธ์ ศรีจำนง -- ผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วตายลง / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ -- ความผิดและโทษ / ชาตรี สุวรรณิน -- สิทธิบัตรในวิธีการทางธุรกิจ : แนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงของประเทศสหรัฐอเมริกาหลังคดี In re Bilski / อรรยา สิงห์สงบ -- กฎหมายอวกาศ : ในฐานะที่เป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศสู่ความเปลี่ยนผ่านมาเป็นกฎหมายทางด้านอวกาศ / ชูเกียรติ น้อยฉิม -- การเรียนเนติฯให้ได้เป็นเนติบัณฑิต / วิวัฒน์ สรรพคุณ.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT74 .ร365 2552 (See Similar Items) Available 31379008429889
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT74 .ร365 2552 (See Similar Items) Show map Available 31379014725155
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT74 .ร365 2552 (See Similar Items) Show map Available 31379013907069
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT74 .ร365 2552 (See Similar Items) Available 31379013638656
Total holds: 0

พระประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" / ยิ่งพรัณณฐ์ คำภูเวียง, ณัฐภาส สถิตย์ปิยะรัตน์, ชานน หมื่นธง -- ความสำคัญของการตีความในวิชาชีพกฎหมาย / ธานินทร์ กรัยวิเชียร -- วิธีไต่สวนคดีทุจริตและการทำสำนวนของ ป.ป.ช. / วิชา มหาคุณ -- การเสียสิทธิเรียกค่าเสียหายเพราะผู้เสียหายมีส่วนผิดร่วมอยู่ด้วย ตามหลัก "Contributory fault" / จรัญ ภักดีธนากุล -- บทบาทสื่อมวลชนกับการปฏิรูปการเมือง / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ -- กฎหมายที่ควรรู้ในการดำเนินคดีในศาลยุติธรรม / อุดม เฟื่องฟุ้ง -- การร้องทุกข์ในคดีอาญา / คณิต ณ นคร -- ข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ / สถิตย์ ไพเราะ -- พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อยากกลับประเทศไทย มีช่องทางอะไรบ้าง / สัก กอแสงเรือง -- นักกฎหมายกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Lawyer and social responsibility) / ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล -- ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกาตามหลักสัญชาติและหลักถิ่นที่อยู่ / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม -- การร้องขัดทรัพย์ : กระบวนพิจารณาที่กำลังจะเป็นอดีต / หม่อมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต์ -- "พฤติการณ์ประกอบการกระทำ" ในความผิดอาญาบางฐาน / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ -- พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้าน / วัส ติงสมิตร -- หลุดจากตำแหน่งเพราะถือหุ้น / วัส ติงสมิตร -- กฎหมายไม่ยุติธรรม : กฎหมายไม่จัดการกับคนไม่ดี ? / กำชัย จงจักรพันธ์ -- Problems on law enforcement and the anti-money laundering law of Thailand : police aspect / Virapong Boonyobhas -- การไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดและการสำคัญผิดในข้อเท็จจริงศึกษาจากบันทึกหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกา / อุทัย โสภาโชติ -- การฟ้องบังคับให้จดทะเบียนการได้มาซึ่งทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ / สมจิตร์ ทองศรี -- การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจศาลเกี่ยวกับคดีครอบครัวใน 4 จังหวัดภาคใต้ / ชัยยุทธ์ ศรีจำนง -- ผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วตายลง / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ -- ความผิดและโทษ / ชาตรี สุวรรณิน -- สิทธิบัตรในวิธีการทางธุรกิจ : แนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงของประเทศสหรัฐอเมริกาหลังคดี In re Bilski / อรรยา สิงห์สงบ -- กฎหมายอวกาศ : ในฐานะที่เป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศสู่ความเปลี่ยนผ่านมาเป็นกฎหมายทางด้านอวกาศ / ชูเกียรติ น้อยฉิม -- การเรียนเนติฯให้ได้เป็นเนติบัณฑิต / วิวัฒน์ สรรพคุณ.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)