มอง "คน" สะท้อน "โครงสร้าง" : รวมบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / บรรณาธิการ ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, พรทิพย์ เนติภารัตนกุล.  (Text) (Text)

ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, 2520- | พรทิพย์ เนติภารัตนกุล, 2522- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Call no.: HN700.55.ก8 ม57 2554Publication: กรุงเทพฯ : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 291 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789744665843Other title: มองคนสะท้อนโครงสร้าง [Cover title]Subject(s): ไทย -- ภาวะสังคมไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณีบ้านโคกเขา (บุรีรัมย์)ดงละคร (นครนายก)บ้องตี้ (กาญจนบุรี)ชาวนา -- ไทย -- นครศรีธรรมราช -- ภาวะเศรษฐกิจผู้สูงอายุ -- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว -- ไทย -- กรุงเทพฯสวน -- แง่สังคมพิษสุราเรื้อรัง -- แง่สังคม -- ไทยLOC classification: HN700.55.ก8 | ม57 2554
Contents:สถูป โคกเขา คาราบาว: ความทรงจำที่แตกต่างและความแตกต่างกับความทรงจำ / อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ -- การรับรู้ วิธีคิด และการปรับตัวในการใช้พื้นที่เมืองโบราณของชุมชนดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก /ภัทราวดี ดีสมโชค -- 80 ปีของชุมชนบ้องตี้: จาก "หมู่บ้านกะเหรี่ยง" ถึง "หมู่บ้านชายแดน" / เรวดี อุลิต -- จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่-- : ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่ทางเลือกทางเศรษฐกิจและอาชีพของชาวนาที่ปากพนัง / กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล -- ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายในและภายนอกครอบครัวของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาข้าราชการเกษียณอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร / มณฑี พฤกษ์ปาริชาติ -- กลองสะบัดชัย งานปอยหลวง และอัตลักษณ์ของคนเมืองเชียงใหม่ / อรดี อินทร์คง -- การเมืองของการนำเสนอภาพ "ความเป็นล้านนา" ในงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย / กษมาพร แสงสุระธรรม -- การประกอบสร้างความเชื่อเรื่อง "เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่" กับอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของคนเขมรพลัดถิ่น / ศุภวดี มนต์เนรมิตร -- พูดจาภาษาเจ้าของสวน: บททดลองใช้โครงร่างการรับรู้ในการอธิบายโลกของสวนบ้าน / อมต จันทรังษี -- ความตาย สุรา ปัญหาความเจ็บป่วยของสังคมไทย / นวพรรณ สามไพบูลย์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม57 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013646659
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม57 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013646667
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม57 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013646600
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม57 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2022 31379013646626
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม57 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013646618
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม57 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013646642
รายการจองทั้งหมด: 0

สถูป โคกเขา คาราบาว: ความทรงจำที่แตกต่างและความแตกต่างกับความทรงจำ / อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ -- การรับรู้ วิธีคิด และการปรับตัวในการใช้พื้นที่เมืองโบราณของชุมชนดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก /ภัทราวดี ดีสมโชค -- 80 ปีของชุมชนบ้องตี้: จาก "หมู่บ้านกะเหรี่ยง" ถึง "หมู่บ้านชายแดน" / เรวดี อุลิต -- จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่-- : ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่ทางเลือกทางเศรษฐกิจและอาชีพของชาวนาที่ปากพนัง / กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล -- ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายในและภายนอกครอบครัวของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาข้าราชการเกษียณอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร / มณฑี พฤกษ์ปาริชาติ -- กลองสะบัดชัย งานปอยหลวง และอัตลักษณ์ของคนเมืองเชียงใหม่ / อรดี อินทร์คง -- การเมืองของการนำเสนอภาพ "ความเป็นล้านนา" ในงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย / กษมาพร แสงสุระธรรม -- การประกอบสร้างความเชื่อเรื่อง "เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่" กับอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของคนเขมรพลัดถิ่น / ศุภวดี มนต์เนรมิตร -- พูดจาภาษาเจ้าของสวน: บททดลองใช้โครงร่างการรับรู้ในการอธิบายโลกของสวนบ้าน / อมต จันทรังษี -- ความตาย สุรา ปัญหาความเจ็บป่วยของสังคมไทย / นวพรรณ สามไพบูลย์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544