การปรับตัวของการผลิตข้าวและชาวนาในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระดับสูง ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย : โครงการวิจัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย ทรงชัย ทองปาน ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

ทรงชัย ทองปาน
Call no.: SB191.ข6 ก652 2554Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.ล, 2554 [2011]Description: xxxii, 220 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่Notes: ชุดโครงการการเฝ้ามองนโยบายเกษตรไทย สถาบันคลังสมองของชาติ.; โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)Subject(s): ข้าว -- การเพาะปลูก -- ไทย (ภาคเหนือ)อุทกภัย -- ไทย (ภาคเหนือ)สิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: SB191.ข6 | ก652 2554
Contents:บทนำ -- สถานการณ์น้ำท่วมและสภาพปัญหาในการผลิตข้าวของชาวนาที่เกิดจากน้ำท่วมในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระดับสูง ภาคเหนือตอนล่าง -- สถานการณ์การผลิตข้าวและรูปแบบการปรับตัวในการผลิตข้าวและการทำนาของชาวนาในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระดับสูง ภาคเหนือตอนล่าง -- การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตข้าวและปัจจัยกำหนดการปรับตัวของชาวนาในการปลูกข้าวในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระดับสูง -- สรุปผลและข้อเสนอแนะ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner SB191.ข6 ก652 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013647806
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner SB191.ข6 ก652 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013647814
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks SB191.ข6 ก652 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014786082
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks SB191.ข6 ก652 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013647830
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks SB191.ข6 ก652 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
ซื้อหนังสือชดใช้ 31379013647822
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
SB191.ข6 ก646 การประเมินมูลค่าภูมิปัญญาไทย : SB191.ข6 ก652 2554 การปรับตัวของการผลิตข้าวและชาวนาในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระดับสูง ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย : SB191.ข6 ก652 2554 การปรับตัวของการผลิตข้าวและชาวนาในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระดับสูง ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย : SB191.ข6 ก652 2554 การปรับตัวของการผลิตข้าวและชาวนาในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระดับสูง ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย : SB191.ข6 ก654 2552 การเรียนรู้และกระบวนการจัดการความรู้ของชาวนาในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน / SB191.ข6 ก656 2552 การวิจัยข้าวทนดินเค็มในภาคกลาง / SB191.ข6 ก675 ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาชลประทานและนาน้ำฝน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย /

ชุดโครงการการเฝ้ามองนโยบายเกษตรไทย สถาบันคลังสมองของชาติ.

โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

บทนำ -- สถานการณ์น้ำท่วมและสภาพปัญหาในการผลิตข้าวของชาวนาที่เกิดจากน้ำท่วมในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระดับสูง ภาคเหนือตอนล่าง -- สถานการณ์การผลิตข้าวและรูปแบบการปรับตัวในการผลิตข้าวและการทำนาของชาวนาในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระดับสูง ภาคเหนือตอนล่าง -- การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตข้าวและปัจจัยกำหนดการปรับตัวของชาวนาในการปลูกข้าวในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระดับสูง -- สรุปผลและข้อเสนอแนะ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544