รามฯ รพี '48 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะนิติศาสตร์
Call no.: K18 .พ6724 2548Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2548 [2005]Description: 208 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): กฎหมาย -- ไทยLOC classification: K18 | .พ6724 2548
Contents:ประวัติพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ / ฐิติพร ลิ้มแหลมทอง -- การเพิ่มอำนาจทางกฎหมายของฝ่ายบริหารภายใต้หลักนิติรัฐ / ภูริชญา วัฒนรุ่ง -- กฎหมายมหาชน / กิจบดี ชินเบญจภุช -- หลักการระบบรัฐสภากับรัฐธรรมนูญไทย / พัฒนะ เรือนใจดี -- ความรับผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา : การศึกษาเปรียบเทียบ / ดวงจิตต์ กำประเสริฐ -- การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภริยา / อรวรรณ พจนานุรัตน์ -- นิติศึกษาแนววิพากษ์ : บทวิพากษ์ไม่รู้จบ ต่อความชอบธรรมแห่งกฎหมายอุดมการณ์ทางกฎหมายในโลกเสรีนิยม / จรัญ โฆษณานันท์ -- ที่ดินตาบอด-ทางจำเป็น-ป.พ.พ.มาตรา 1349 / พิมพ์ใจ สระทองอุ่น -- CTX 9000 การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย / นิวัติ วุฒิ -- Introduction to American law and lawyers / James R. Mondi -- The use of unilateral trade measures against foreign environmental practices / Ratichai Rodthong -- การจับ / ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ -- ข้อจำกัดบางประการในการบังคับใช้กฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ : ศึกษาเฉพาะกรณีการออกตั๋วเงินคลังและการก่อหนี้สาธารณะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐและหรือเพื่อการป้องกันประเทศ / ภูมิ โชคเหมาะ -- ปัญหาในข้อกฎหมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายตั๋วเงินเรื่อง "ความรับผิดของธนาคารผู้จ่ายเงินตามเช็ค ในกรณีเช็คที่มีการแก้ไขจำนวนเงิน" / อภิชัย มานิตยกุล -- นายจ้างรับผิดในการกระทำละเมิดของลูกจ้าง / ประสิทธิ์ จงวิชิต -- สิทธิบางประการของบุตรตามกฎหมายครอบครัว มรดกและละเมิด / วิณัฏฐา แสงสุข -- นิติศาสตร์เรียนอย่างไร / ภัทรา อยู่สำราญสุข -- หลักการในการตอบข้อสอบอัตนัย / ภัทรา อยู่สำราญสุข.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K18 .พ6724 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013649778
รายการจองทั้งหมด: 0

ประวัติพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ / ฐิติพร ลิ้มแหลมทอง -- การเพิ่มอำนาจทางกฎหมายของฝ่ายบริหารภายใต้หลักนิติรัฐ / ภูริชญา วัฒนรุ่ง -- กฎหมายมหาชน / กิจบดี ชินเบญจภุช -- หลักการระบบรัฐสภากับรัฐธรรมนูญไทย / พัฒนะ เรือนใจดี -- ความรับผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา : การศึกษาเปรียบเทียบ / ดวงจิตต์ กำประเสริฐ -- การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภริยา / อรวรรณ พจนานุรัตน์ -- นิติศึกษาแนววิพากษ์ : บทวิพากษ์ไม่รู้จบ ต่อความชอบธรรมแห่งกฎหมายอุดมการณ์ทางกฎหมายในโลกเสรีนิยม / จรัญ โฆษณานันท์ -- ที่ดินตาบอด-ทางจำเป็น-ป.พ.พ.มาตรา 1349 / พิมพ์ใจ สระทองอุ่น -- CTX 9000 การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย / นิวัติ วุฒิ -- Introduction to American law and lawyers / James R. Mondi -- The use of unilateral trade measures against foreign environmental practices / Ratichai Rodthong -- การจับ / ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ -- ข้อจำกัดบางประการในการบังคับใช้กฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ : ศึกษาเฉพาะกรณีการออกตั๋วเงินคลังและการก่อหนี้สาธารณะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐและหรือเพื่อการป้องกันประเทศ / ภูมิ โชคเหมาะ -- ปัญหาในข้อกฎหมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายตั๋วเงินเรื่อง "ความรับผิดของธนาคารผู้จ่ายเงินตามเช็ค ในกรณีเช็คที่มีการแก้ไขจำนวนเงิน" / อภิชัย มานิตยกุล -- นายจ้างรับผิดในการกระทำละเมิดของลูกจ้าง / ประสิทธิ์ จงวิชิต -- สิทธิบางประการของบุตรตามกฎหมายครอบครัว มรดกและละเมิด / วิณัฏฐา แสงสุข -- นิติศาสตร์เรียนอย่างไร / ภัทรา อยู่สำราญสุข -- หลักการในการตอบข้อสอบอัตนัย / ภัทรา อยู่สำราญสุข.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544