Normal view MARC view ISBD view

ประมวลกฎหมายอาญา ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ; พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

By: ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.
Contributor(s): สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ | เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT3794.32551.ก52 2554Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญรัฐการพิมพ์, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 176, 308, 103 หน้า.ISBN: 9786167306803.Other title: ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว [Spine title].Subject(s): กฎหมายอาญา -- ไทย | วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย | ศาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทย
Contents:
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป -- ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป -- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ -- ภาค 2 ความผิด -- ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร -- ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย -- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง -- ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม -- ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน -- ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน -- ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง -- ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า -- ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ -- ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย -- ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง -- ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- ภาค 3 ลหุโทษ -- ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ และการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 -- พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 -- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546.
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 ข้อความเบื้องต้่น -- ลักษณะ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 2 อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล -- ลักษณะ 3 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- ลักษณะ 4 หมายเรียกและหมายอาญา -- ลักษณะ 5 จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว -- ภาค 2 สอบสวน -- ลักษณะ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 2 การสอบสวน -- ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ลักษณะ 1 ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง -- ลักษณะ 2 การพิจารณา -- ลักษณะ 3 คำพิพากษาและคำสั่ง -- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา -- ลักษณะ 1 อุทธรณ์ -- ลักษณะ 2 ฎีกา -- ภาค 5 พยานหลักฐาน -- ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม -- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ -- บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและการแก้ไขเพิ่มเติมตามลำดับ -- กฎหมายลำดับรอง -- การสอบสวนความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ได้กระทำลงนอกราชอาณาจักร -- การออกหมายอาญา -- การปล่อยชั่วคราว -- การจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา -- อุทธรณ์หรือฎีกาที่ไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณา -- กฎกระทรวงที่ออกในปี 2552 ถึง 2554 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 -- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 -- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553.
List(s) this item appears in: New Books 2017-10(Thai)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books KPT3794.32551.ก52 2554 (See Similar Items) Available 31379013848271
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Stacks
Reference Books KPT3794.32551.ก52 2554 (See Similar Items) Available 31379008399777
Total holds: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library Shelves Close shelf browser
KPT3794.32551.ก52 2551 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2551 / KPT3794.32551.ก52 2551ก ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ถึงบรรพ 6 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2551) / KPT3794.32551.ก52 2551ก ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ถึงบรรพ 6 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2551) / KPT3794.32551.ก52 2554 ประมวลกฎหมายอาญา ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ; พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว / KPT3794.32551.ก52 2555 ประมวลกฎหมายอาญา ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง / KPT3794 2553ก ประมวลกฎหมายอาญา = The penal code : ฉบับไทย-อังกฤษ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 / KPT3794 2553ก ประมวลกฎหมายอาญา = The penal code : ฉบับไทย-อังกฤษ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 /

ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป -- ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป -- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ -- ภาค 2 ความผิด -- ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร -- ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย -- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง -- ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม -- ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน -- ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน -- ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง -- ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า -- ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ -- ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย -- ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง -- ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- ภาค 3 ลหุโทษ -- ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ และการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 -- พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 -- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546.

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 ข้อความเบื้องต้่น -- ลักษณะ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 2 อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล -- ลักษณะ 3 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- ลักษณะ 4 หมายเรียกและหมายอาญา -- ลักษณะ 5 จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว -- ภาค 2 สอบสวน -- ลักษณะ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 2 การสอบสวน -- ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ลักษณะ 1 ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง -- ลักษณะ 2 การพิจารณา -- ลักษณะ 3 คำพิพากษาและคำสั่ง -- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา -- ลักษณะ 1 อุทธรณ์ -- ลักษณะ 2 ฎีกา -- ภาค 5 พยานหลักฐาน -- ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม -- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ -- บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและการแก้ไขเพิ่มเติมตามลำดับ -- กฎหมายลำดับรอง -- การสอบสวนความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ได้กระทำลงนอกราชอาณาจักร -- การออกหมายอาญา -- การปล่อยชั่วคราว -- การจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา -- อุทธรณ์หรือฎีกาที่ไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณา -- กฎกระทรวงที่ออกในปี 2552 ถึง 2554 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 -- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 -- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)