คู่มือการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ / อานัฐ ตันโช.  (Text) (Text)

อานัฐ ตันโช
Call no.: QL391.อ83 อ62 2553Publication: เชียงใหม่ : Trio Advertising & Media Co., Ltd., 2553 [2010]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Description: 114 หน้า : ภาพสีประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2552.ISBN: 9789748287201Other title: การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ [Portion of title]Subject(s): ไส้เดือนดิน -- ไทยปุ๋ยหมัก -- ไทยLOC classification: QL391.อ83 | อ62 2553
Contents:เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- การเตรียมการก่อนเริ่มกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- การเลี้ยงขยายพันธุ์ไส้เดือนดิน -- การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- วัสดุอินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- สายพันธุ์ไส้เดือนดินที่ใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินขนาดเล็ก (ระดับครัวเรือน) -- การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินขนาดกลางและขนาดย่อม -- ทำความรู้จักกับไส้เดือนดิน -- การจำแนกไส้เดือนดิน -- ลักษณะทั่วไปของไส้เดือนดิน -- วงจรชีวิตของไส้เดือนดิน -- การสืบพันธุ์ของไส้เดือนดิน -- ถุงไข่ (Cocoon) -- บทบาทของไส้เดือนดินทางการเกษตร -- แนวทางการใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดิน --สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อไส้เดือนดิน -- พื้นเลี้ยงไส้เดือนดิน -- อาหารไส้เดือนดิน -- ความชื้น -- ค่า pH -- อุณหภูมิ -- การระบายอากาศ -- ชนิดและโครงสร้างดิน -- แมลงและศัตรูไส้เดือนดิน -- สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกับความเป็นพิษต่อไส้เดือนดิน -- ปุ๋ยเคมีกับการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน -- การจัดสร้างโรงเรือนต้นแบบกำจัดขยะอินทรีย์ -- การสร้างโรงเรือนต้นแบบ -- การเตรียมพื้นเลี้ยงไส้เดือนดิน -- การใส่ขยะอินทรีย์ ให้กับไส้เดือนดิน -- การคัดแยกปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน-- การคัดแยกตัวไส้เดือนดิน -- วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ในภาชนะต่าง ๆ -- การเลี้ยงไส้เดือนดินในถังน้ำหรืออ่างน้ำพลาสติก -- การเลี้ยงไส้เดือนดินในตู้ลิ้นชักพลาสติก -- การเลี้ยงไส้เดือนดินในวงบ่อซีเมนต์ -- การเลี้ยงไส้เดือนดินในโรงเรือนขนาดเล็ก -- อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- การขุนตัวไส้เดือนดิน -- เทคนิคการดักถุงไข่ของไส้เดือนดิน -- การตรวจสอบความมีชีวิตของถุงไข่ไส้เดือนดิน -- เทคนิคการนำไส้เดือนดินจากแหล่งธรรมชาติมาเลี้ยง -- ปัญหาและการจัดการกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- ตัวอย่างฟาร์มไส้เดือนดินในประเทศไทย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks QL391.อ83 อ62 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013657938
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks QL391.อ83 อ62 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013657946

ทก.459 ภาคการศึกษาที่ 2

รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2552.

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- การเตรียมการก่อนเริ่มกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- การเลี้ยงขยายพันธุ์ไส้เดือนดิน -- การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- วัสดุอินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- สายพันธุ์ไส้เดือนดินที่ใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินขนาดเล็ก (ระดับครัวเรือน) -- การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินขนาดกลางและขนาดย่อม -- ทำความรู้จักกับไส้เดือนดิน -- การจำแนกไส้เดือนดิน -- ลักษณะทั่วไปของไส้เดือนดิน -- วงจรชีวิตของไส้เดือนดิน -- การสืบพันธุ์ของไส้เดือนดิน -- ถุงไข่ (Cocoon) -- บทบาทของไส้เดือนดินทางการเกษตร -- แนวทางการใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดิน --สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อไส้เดือนดิน -- พื้นเลี้ยงไส้เดือนดิน -- อาหารไส้เดือนดิน -- ความชื้น -- ค่า pH -- อุณหภูมิ -- การระบายอากาศ -- ชนิดและโครงสร้างดิน -- แมลงและศัตรูไส้เดือนดิน -- สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกับความเป็นพิษต่อไส้เดือนดิน -- ปุ๋ยเคมีกับการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน -- การจัดสร้างโรงเรือนต้นแบบกำจัดขยะอินทรีย์ -- การสร้างโรงเรือนต้นแบบ -- การเตรียมพื้นเลี้ยงไส้เดือนดิน -- การใส่ขยะอินทรีย์ ให้กับไส้เดือนดิน -- การคัดแยกปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน-- การคัดแยกตัวไส้เดือนดิน -- วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ในภาชนะต่าง ๆ -- การเลี้ยงไส้เดือนดินในถังน้ำหรืออ่างน้ำพลาสติก -- การเลี้ยงไส้เดือนดินในตู้ลิ้นชักพลาสติก -- การเลี้ยงไส้เดือนดินในวงบ่อซีเมนต์ -- การเลี้ยงไส้เดือนดินในโรงเรือนขนาดเล็ก -- อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- การขุนตัวไส้เดือนดิน -- เทคนิคการดักถุงไข่ของไส้เดือนดิน -- การตรวจสอบความมีชีวิตของถุงไข่ไส้เดือนดิน -- เทคนิคการนำไส้เดือนดินจากแหล่งธรรมชาติมาเลี้ยง -- ปัญหาและการจัดการกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- ตัวอย่างฟาร์มไส้เดือนดินในประเทศไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544