การวิจัยทางการพยาบาล : หลักการและแนวปฏิบัติ = [Nursing research : principles and practice guidelines] / วิจิตร ศรีสุพรรณ.  (Text) (Text)

วิจิตร ศรีสุพรรณ
Call no.: WY20.5 .ว626 2552Publication: เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 [2009]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Description: ก-ฎ, 171 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. 2545.ISBN: 9789746724418Other title: Nursing research : principles and practice guidelines [Parallel title]Subject(s): การพยาบาล -- วิจัย
Contents:บทที่ 1 การพัฒนางานวิจัยทางการพยาบาล -- บทที่ 2 จริยธรรมในการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย -- บทที่ 3 การทบทวงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย -- บทที่ 4 การสร้างกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีสำหรับการวิจัย -- บทที่ 5 การพัฒนาเครื่องมือวิจัย -- บทที่ 6 การวิจัยเชิงปริมาณ -- บทที่ 7 การวิจัยเชิงคุณภาพ -- บทที่ 8 การผสมผสานวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ -- บทที่ 9 การวิเคราะห์เมต้า -- บทที่ 10 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ -- บทที่ 11 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและแหล่งทุนวิจัย -- บทที่ 12 การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการใช้ผลงานวิจัย -- บทที่ 13 การวิเคราะห์และการประเมินรายงานวิจัย.
แสดงรายการนี้ใน: TUMED-หนังสือการวิจัยกลุ่มสุขศาสตร์ (Tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY20.5 .ว626 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2022 31379013809513
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY20.5 .ว626 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2022 31379013809521
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY20.5 .ว626 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013809505
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY20.5 .ว626 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013809539
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY20.5 .ว626 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2022 31379013660247
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. 2545.

บทที่ 1 การพัฒนางานวิจัยทางการพยาบาล -- บทที่ 2 จริยธรรมในการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย -- บทที่ 3 การทบทวงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย -- บทที่ 4 การสร้างกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีสำหรับการวิจัย -- บทที่ 5 การพัฒนาเครื่องมือวิจัย -- บทที่ 6 การวิจัยเชิงปริมาณ -- บทที่ 7 การวิจัยเชิงคุณภาพ -- บทที่ 8 การผสมผสานวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ -- บทที่ 9 การวิเคราะห์เมต้า -- บทที่ 10 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ -- บทที่ 11 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและแหล่งทุนวิจัย -- บทที่ 12 การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการใช้ผลงานวิจัย -- บทที่ 13 การวิเคราะห์และการประเมินรายงานวิจัย.

Wichit Srisuphan

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544