Normal view MARC view ISBD view

การขับเคลื่อนพลังสังคมสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืน : รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 9 = Public involvement in sustainable development of justice system : the 9th National Symposium of Justice Administration / สำนักงานกิจการยุติธรรม.

By: (ครั้งที่ 9 : การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม (ครั้งที่ 9 : 2554 : นนทบุรี).
Contributor(s): สำนักงานกิจการยุติธรรม.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT1572.ก67 ก634 2554Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554 [2011]Description: 656 หน้า : ภาพประกอบ.Notes: ประชุม 30-31 สิงหาคม 2554 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.Other title: Public involvement in sustainable development of justice system : the 9th National Symposium of Justice Administration [Parallel title] | เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 9 การขับเคลื่อนพลังสังคมสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืน [Running title].Subject(s): การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- การประชุม
Contents:
กลุ่มที่ 1. สิทธิ หน้าที่ พลเมือง : การพัฒนาสู่สังคมที่เป็นธรรม = Rights and duties of the people : developing to be a just society -- 1.1 การสร้างพลังทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ : การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม = Civil society cooperation in crime prevention and offender rehabilitation / ถวิลวดี บุรีกุล หัวหน้าโครงการและนักวิจัย ; ศรีสุวรรณ พยอมยงค์, ปัทมา สูบกำปัง, Eugenie Merieau นักวิจัย -- 1.2 การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน / นำเสนอโดย ถวิลวดี บุรีกุล -- 1.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย / นำเสนอโดย ถวิลวดี บุรีกุล -- กลุ่มที่ 2. ภาคประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด = Civil society cooperation in crime prevention and offender rehabilitation -- 2.1 ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน / นำเสนอโดย ณัฐพล ชุมวรฐายี -- 2.2 พันธมิตรภาคประชาสังคมกับการปลดปล่อยให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม / เพลินใจ แต้เกษม หัวหน้าโครงการ ; วริศรา ศิริสุทธิเดชา ... [และคนอื่น ๆ] ผู้วิจัย -- 2.3 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ / คณะทำงานศึกษาวิจัย เสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ] -- 2.4 มิติของงานคุมประพฤติในงานยุติธรรมชุมชน / นำเสนอโดย อังคณา บุญสิทธิ์ -- 2.5 ประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม / นำเสนอโดย ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล -- กลุ่มที่ 3. พลังทางสังคมเพื่อสร้างความโปร่งใส = Social forces for transparency -- 3.1 ระบบ e-education กับการฮั้วประมูลก่อสร้างภาครัฐ / นำเสนอโดย ต่อตระกูล ยมนาค และ วันชัย สรรพสุปัญญา -- 3.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความโปร่งใส (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารกับการตรวจสอบการทุจริตของสื่อมวลชน) / นำเสนอโดย ประสงค์ เลิศรัตนวิสุมธิ์ -- 3.3 การปลูกฝังคุณค่าเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น : ประสบการณ์บทเรียนจากหลักสูตร "โตไปไม่โกง" / นำเสนอโดย กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย และ ศุทธนา วิจิตรานนท์ -- กลุ่มที่ 4. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม = Accessing the system of justice and social justice -- 4.1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินคดีพิเศษ = The opportunity for the public to the take part in special case proceeding / นำเสนอโดย ศรีปริญญษ ธูปกระจ่าง -- 4.2 การให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภ่พของบุคคลไร้ที่อยู่อาศัยภายใต้กฎหมาย : ศึกษาวิเคราะห์จากปัญหาของสังคมไทย / นำเสนอโดย อัครินทร์ อัคนิทัต -- 4.3 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน หนทางสู่ความเป็นธรรมทางสังคมอย่างยั่งยืน / นำเสนอโดย อภิรดี โพธิ์พร้อม -- 4.4 บทความวิจัยโครงการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายบทบาทและภารกิจงานยุติธรรมสู่ท้องถิ่น / นำเสนอโดย อรทัย ก๊กผล และ ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ -- กลุ่มที่ 5. ยุติธรรมทางเลือก และการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท = Alternative justice and dispute mediation -- 5.1 กระบวนการสร้างความสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม = Restorative justice process in court of justice / เสนอโดย มาดี ธรรมสัจจกูล -- 5.2 ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีต่อผู้เสียหายและผู้กระทำผิด / นำเสนอโดย ยศวันต์ บริบูรณ์ธนา -- 5.3 การติดตามและประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษา: สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร / นำเสนอโดย สุมาลี วงษ์วิทิต.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT1572.ก67 ก634 2554 (See Similar Items) Show map Checked out 31/01/2021 31379013853420
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT1572.ก67 ก634 2554 (See Similar Items) Show map Available 31379013853438
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT1572.ก67 ก634 2554 (See Similar Items) Available 31379013661328
Total holds: 0
Browsing Pridi Banomyong Library Shelves Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
KPT1572.ก28 2549 รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับศาลยุติธรรมฉบับไทย-อังกฤษ : พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัิติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 / KPT1572.ก67 ก64 กระบวนการยุติธรรมกับความรุนแรงที่เกิดแก่ผู้หญิง : รายงานการสัมมนา ... วันที่ 17 กันยายน 2542 โรงแรม เดอะแกรนด์ กรุงเทพฯ / KPT1572.ก67 ก632 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมยุคใหม่ : การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 6 = The development of modern justice system : the Sixth National Symposium of Justice Administration : วันที่ 8-11 กันยายน 2551 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร / KPT1572.ก67 ก634 2554 การขับเคลื่อนพลังสังคมสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืน : รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 9 = Public involvement in sustainable development of justice system : the 9th National Symposium of Justice Administration / KPT1572.ก67 ก6338 2553 นิติรัฐและพลเมือง ทางออกประเทศไทย : รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 8 และการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 = The rule of law and citizen solutions for Thailand : the 8th National Symposium of Justice Administration and 7th National Congress of Law / KPT1572.ก67 ค943 ผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : ในการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านนิติศาสตร์ ตามโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมระหว่างคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนและสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 3 วันที่ 30 พฤษภาคม- 1 เมษายน [สะกดผิด] 2551 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ / KPT1572.ก67 ค943 ผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : ในการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านนิติศาสตร์ ตามโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมระหว่างคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนและสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 3 วันที่ 30 พฤษภาคม- 1 เมษายน [สะกดผิด] 2551 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ /

ประชุม 30-31 สิงหาคม 2554 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.

กลุ่มที่ 1. สิทธิ หน้าที่ พลเมือง : การพัฒนาสู่สังคมที่เป็นธรรม = Rights and duties of the people : developing to be a just society -- 1.1 การสร้างพลังทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ : การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม = Civil society cooperation in crime prevention and offender rehabilitation / ถวิลวดี บุรีกุล หัวหน้าโครงการและนักวิจัย ; ศรีสุวรรณ พยอมยงค์, ปัทมา สูบกำปัง, Eugenie Merieau นักวิจัย -- 1.2 การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน / นำเสนอโดย ถวิลวดี บุรีกุล -- 1.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย / นำเสนอโดย ถวิลวดี บุรีกุล -- กลุ่มที่ 2. ภาคประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด = Civil society cooperation in crime prevention and offender rehabilitation -- 2.1 ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน / นำเสนอโดย ณัฐพล ชุมวรฐายี -- 2.2 พันธมิตรภาคประชาสังคมกับการปลดปล่อยให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม / เพลินใจ แต้เกษม หัวหน้าโครงการ ; วริศรา ศิริสุทธิเดชา ... [และคนอื่น ๆ] ผู้วิจัย -- 2.3 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ / คณะทำงานศึกษาวิจัย เสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ] -- 2.4 มิติของงานคุมประพฤติในงานยุติธรรมชุมชน / นำเสนอโดย อังคณา บุญสิทธิ์ -- 2.5 ประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม / นำเสนอโดย ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล -- กลุ่มที่ 3. พลังทางสังคมเพื่อสร้างความโปร่งใส = Social forces for transparency -- 3.1 ระบบ e-education กับการฮั้วประมูลก่อสร้างภาครัฐ / นำเสนอโดย ต่อตระกูล ยมนาค และ วันชัย สรรพสุปัญญา -- 3.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความโปร่งใส (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารกับการตรวจสอบการทุจริตของสื่อมวลชน) / นำเสนอโดย ประสงค์ เลิศรัตนวิสุมธิ์ -- 3.3 การปลูกฝังคุณค่าเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น : ประสบการณ์บทเรียนจากหลักสูตร "โตไปไม่โกง" / นำเสนอโดย กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย และ ศุทธนา วิจิตรานนท์ -- กลุ่มที่ 4. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม = Accessing the system of justice and social justice -- 4.1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินคดีพิเศษ = The opportunity for the public to the take part in special case proceeding / นำเสนอโดย ศรีปริญญษ ธูปกระจ่าง -- 4.2 การให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภ่พของบุคคลไร้ที่อยู่อาศัยภายใต้กฎหมาย : ศึกษาวิเคราะห์จากปัญหาของสังคมไทย / นำเสนอโดย อัครินทร์ อัคนิทัต -- 4.3 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน หนทางสู่ความเป็นธรรมทางสังคมอย่างยั่งยืน / นำเสนอโดย อภิรดี โพธิ์พร้อม -- 4.4 บทความวิจัยโครงการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายบทบาทและภารกิจงานยุติธรรมสู่ท้องถิ่น / นำเสนอโดย อรทัย ก๊กผล และ ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ -- กลุ่มที่ 5. ยุติธรรมทางเลือก และการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท = Alternative justice and dispute mediation -- 5.1 กระบวนการสร้างความสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม = Restorative justice process in court of justice / เสนอโดย มาดี ธรรมสัจจกูล -- 5.2 ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีต่อผู้เสียหายและผู้กระทำผิด / นำเสนอโดย ยศวันต์ บริบูรณ์ธนา -- 5.3 การติดตามและประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษา: สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร / นำเสนอโดย สุมาลี วงษ์วิทิต.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer


Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)