กฎหมายปกครอง : คำบรรยายสรุป บทความ รายงานการศึกษา / กมลชัย รัตนสกาววงศ์.  (Text) (Text)

กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498-
Call no.: KPT2720 .ก43 2554Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8Description: 324 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2544.ISBN: 9789742889616Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยการกระทำในทางปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2720 | .ก43 2554
Contents:1. คำบรรยายสรุปวิชากฎหมายปกครอง-- 2. การบังคับการตามนิติกรรมทางปกครองของไทย -- 3. มาตรการบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- 4. กฎหมายลำดับรองของประเทศไทย -- 5. อำนาจฟ้องคดีปกครอง -- 6. ปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องอำนาจฟ้องคดีปกครอง -- 7. รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่ององค์กรวินิจฉัยคดีปกครอง -- 8. แนวความคิดในทางทฤษฎีเกี่ยวกับ "วิธีพิจารณาของศาลปกครอง" -- 9. ความพยายามในการนำแนวความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของต่างประเทศมาใช้บังคับในประเทศไทยในภาพรวม -- 10. สาระสำคัญและหลักกฎหมาย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ก43 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013664413
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ก43 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 28/01/2022 31379014055496
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ก43 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 12/02/2022 31379014055504
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ก43 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014055488
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2544.

1. คำบรรยายสรุปวิชากฎหมายปกครอง-- 2. การบังคับการตามนิติกรรมทางปกครองของไทย -- 3. มาตรการบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- 4. กฎหมายลำดับรองของประเทศไทย -- 5. อำนาจฟ้องคดีปกครอง -- 6. ปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องอำนาจฟ้องคดีปกครอง -- 7. รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่ององค์กรวินิจฉัยคดีปกครอง -- 8. แนวความคิดในทางทฤษฎีเกี่ยวกับ "วิธีพิจารณาของศาลปกครอง" -- 9. ความพยายามในการนำแนวความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของต่างประเทศมาใช้บังคับในประเทศไทยในภาพรวม -- 10. สาระสำคัญและหลักกฎหมาย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544