ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ฉบับใช้เรียน / สมยศ เชื้อไทย.  (Text) (Text)

สมยศ เชื้อไทย
Call no.: KPT500 .ส445 2554Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8Description: 607 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6, ปรับปรุงใหม่ 2552.ISBN: 9789742889296Subject(s): กฎหมายแพ่ง -- ไทยกฎหมายพาณิชย์ -- ไทยLOC classification: KPT500 | .ส445 2554
Contents:บรรพ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ลักษณะ 2 บุคคล -- ลักษณะ 3 ทรัพย์ -- ลักษณะ 4 นิติกรรม -- ลักษณะ 5 ระยะเวลา -- ลักษณะ 6 อายุความ -- บรรพ 2 หนี้ -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ลักษณะ 2 สัญญา -- ลักษณะ 3 จัดการงานนอกสั่ง -- ลักษณะ 4 ลาภมิควรได้ -- ลักษณะ 5 ละเมิด -- บรรพ 3 เอกเทศสัญญา -- ลักษณะ 1 ซื้อขาย -- ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน -- ลักษณะ 3 ให้ -- ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์ -- ลักษณะ 5 เช่าซื้อ -- ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน -- ลักษณะ 7 จ้างทำของ -- ลักษณะ 8 รับขน -- ลักษณะ 9 ยืม -- ลักษณะ 10 ฝากทรัพย์ -- ลักษณะ 11 ค้ำประกัน -- ลักษณะ 12 จำนอง -- ลักษณะ 13 จำนำ -- ลักษณะ 14 เก็บของในคลังสินค้า -- ลักษณะ 15 ตัวแทน -- ลักษณะ 16 นายหน้า -- ลักษณะ 17 ประนีประนอมยอมความ -- ลักษณะ 18 การพนัน และขันต่อ -- ลักษณะ 19 บัญชีเดินสะพัด -- ลักษณะ 20 ประกัยภัย -- ลักษณะ 21 ตั๋วเงิน -- ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท -- ลักษณะ 23 สมาคม -- บรรพ 4 ทรัพย์สิน -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์ -- ลักษณะ 3 ครอบครอง -- ลักษณะ 4 ภาระจำยอม -- ลักษณะ 5 อาศัย -- ลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดิน -- ลักษณะ 7 สิทธิเก็บกิน -- ลักษณะ 8 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ -- บรรพ 5 ครอบครัว -- ลักษณะ 1 การสมรส -- ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร -- ลักษณะ 3 ค่าอุปการะเลี้ยงดู -- บรรพ 6 มรดก -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก -- ลักษณะ 3 พินัยกรรม -- ลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก -- ลักษณะ 5 มรดกที่ไม่มีผู้รับ -- ลักษณะ 6 อายุความ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT500 .ส445 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013663829
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT500 .ส445 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 25/11/2021 31379013257077
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT500 .ส445 2552 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ฉบับใช้เรียน / KPT500 .ส445 2552 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ฉบับใช้เรียน / KPT500 .ส445 2552 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ฉบับใช้เรียน / KPT500 .ส445 2554 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ฉบับใช้เรียน / KPT500 .ส445 2556 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ฉบับใช้เรียน / KPT500 .ส445 2556 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ฉบับใช้เรียน / KPT500 .ส445 2556 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ฉบับใช้เรียน /

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6, ปรับปรุงใหม่ 2552.

บรรพ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ลักษณะ 2 บุคคล -- ลักษณะ 3 ทรัพย์ -- ลักษณะ 4 นิติกรรม -- ลักษณะ 5 ระยะเวลา -- ลักษณะ 6 อายุความ -- บรรพ 2 หนี้ -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ลักษณะ 2 สัญญา -- ลักษณะ 3 จัดการงานนอกสั่ง -- ลักษณะ 4 ลาภมิควรได้ -- ลักษณะ 5 ละเมิด -- บรรพ 3 เอกเทศสัญญา -- ลักษณะ 1 ซื้อขาย -- ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน -- ลักษณะ 3 ให้ -- ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์ -- ลักษณะ 5 เช่าซื้อ -- ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน -- ลักษณะ 7 จ้างทำของ -- ลักษณะ 8 รับขน -- ลักษณะ 9 ยืม -- ลักษณะ 10 ฝากทรัพย์ -- ลักษณะ 11 ค้ำประกัน -- ลักษณะ 12 จำนอง -- ลักษณะ 13 จำนำ -- ลักษณะ 14 เก็บของในคลังสินค้า -- ลักษณะ 15 ตัวแทน -- ลักษณะ 16 นายหน้า -- ลักษณะ 17 ประนีประนอมยอมความ -- ลักษณะ 18 การพนัน และขันต่อ -- ลักษณะ 19 บัญชีเดินสะพัด -- ลักษณะ 20 ประกัยภัย -- ลักษณะ 21 ตั๋วเงิน -- ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท -- ลักษณะ 23 สมาคม -- บรรพ 4 ทรัพย์สิน -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์ -- ลักษณะ 3 ครอบครอง -- ลักษณะ 4 ภาระจำยอม -- ลักษณะ 5 อาศัย -- ลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดิน -- ลักษณะ 7 สิทธิเก็บกิน -- ลักษณะ 8 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ -- บรรพ 5 ครอบครัว -- ลักษณะ 1 การสมรส -- ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร -- ลักษณะ 3 ค่าอุปการะเลี้ยงดู -- บรรพ 6 มรดก -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- ลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก -- ลักษณะ 3 พินัยกรรม -- ลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก -- ลักษณะ 5 มรดกที่ไม่มีผู้รับ -- ลักษณะ 6 อายุความ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544