ทฤษฎีองค์การสาธารณะ / พิทยา บวรวัฒนา.  (Text) (Text)

พิทยา บวรวัฒนา, 2493-2556-
Call no.: JF1358 .พ567 2555Publication: กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15Description: 12, 240 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2541.; ปรับปรุงจากเอกสารประกอบการเรียนการสอนของนิสิตปริญญาตรีและปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.ISBN: 9748624552Subject(s): การบริหารรัฐกิจองค์การLOC classification: JF1358 | .พ567 2555
Contents:บทที่ 1 ความหมายขององค์การสาธารณะ -- บทที่ 2 กรอบการมององค์การสาธารณะ -- บทที่ 3 คน -- บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์การ -- บทที่ 5 กลุ่มคนและภาวะผู้นำ -- บทที่ 6 การเมืองในองค์การ -- บทที่ 7 โครงสร้างขององค์การ -- บทที่ 8 ระบบการผลิตขององค์การ -- บทที่ 9 สภาพแวดล้อมขององค์การ -- บทที่ 10 ขนาดขององค์การ -- บทที่ 11 วัฒนธรรมองค์การ -- บทที่ 12 วงจรชีวิตองค์การ -- บทที่ 13 รูปแบบขององค์การ -- บทที่ 14 ประสิทธิผลขององค์การ -- บทที่ 15 กลยุทธ์ -- บทที่ 16 เครือข่ายขององค์การสาธารณะในระบบนโยบาย -- บทที่ 17 เครือข่ายระบบนโยบายในสังคม.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JF1358 .พ567 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014686381
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1358 .พ567 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013255766
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1358 .พ567 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013255758
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1358 .พ567 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013255733
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1358 .พ567 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379013255725
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1358 .พ567 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013255741
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JF1358 .พ567 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014056668
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2541.

ปรับปรุงจากเอกสารประกอบการเรียนการสอนของนิสิตปริญญาตรีและปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บทที่ 1 ความหมายขององค์การสาธารณะ -- บทที่ 2 กรอบการมององค์การสาธารณะ -- บทที่ 3 คน -- บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์การ -- บทที่ 5 กลุ่มคนและภาวะผู้นำ -- บทที่ 6 การเมืองในองค์การ -- บทที่ 7 โครงสร้างขององค์การ -- บทที่ 8 ระบบการผลิตขององค์การ -- บทที่ 9 สภาพแวดล้อมขององค์การ -- บทที่ 10 ขนาดขององค์การ -- บทที่ 11 วัฒนธรรมองค์การ -- บทที่ 12 วงจรชีวิตองค์การ -- บทที่ 13 รูปแบบขององค์การ -- บทที่ 14 ประสิทธิผลขององค์การ -- บทที่ 15 กลยุทธ์ -- บทที่ 16 เครือข่ายขององค์การสาธารณะในระบบนโยบาย -- บทที่ 17 เครือข่ายระบบนโยบายในสังคม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544