Siam araya manifesto = สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.  (Text) (Text)

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
Call no.: JA71 .ก746 2555Series: สยามอารยะ: Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: xii, 191 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ISBN: 9786162051180Subject(s): รัฐศาสตร์ -- ปรัชญาไทย -- การเมืองและการปกครองLOC classification: JA71 | .ก746 2555
Contents:ว่าด้วยนิยาม "สยามอารยะ" -- พหุเอกานิยม การหวนคืนสู่สำนึกสยาม -- คลื่นอารยะ 7 ลูก นำสยามสู่ลูกสุดท้าย สังคมแห่งความดี -- ศึกษาบทเรียนอารยะธรรมโลก (ตอนที่ 1 อารยธรรมรุ่ง) -- บทเรียนอารยะธรรมโลก (ตอนที่ 2 อารยธรรมร่วง) -- อารยาธิปไตย: ประชาธิปไตยบนฐานธรรมาธิปไตย -- ดี งาม จริง: ปรัชญาปัจเจกอารยะ สู่การพัฒนาเพื่อสร้างคนดี -- เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ: ปรัชญาสังคมอารยะ เพื่อสังคมสงบสุขยั่งยืน -- อารยาภิวัฒน์: นวัตกรรมการพัฒนาสู่อารยประเทศ -- อารยชาติทัศน์: กระบวนทัศน์การสร้างชาติสู่อารยะ -- อารยรัฐ: ประชารัฐ + ธรรมรัฐ รัฐที่มีธรรม โดยประชาชน เพื่อประชาชน -- ไตรอารยสภาพ: การเปลี่ยนแปลงสามประสาน คนอารยะ ระบบอารยะ บริบทอารยะ -- อารยาธิปัตย์ = ประชารัฏฐาธิปัตย์ + ธรรมาธิปัตย์ -- อารยนิยม: อุดมการณ์จัดการสังคมแบบอารยะ เสรีธรรม ยุติธรรม และภราดรธรรม -- อารยโลกทัศน์ชีวทัศน์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JA71 .ก746 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014268602
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JA71 .ก746 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013667697
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JA71 .ก746 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013667705
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA71 .ก746 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013848784
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JA69 .อ375 คู่มือและแนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโทรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ / JA71 .ก95 พื้นฐานรัฐศาสตร์กับการเมืองในศตวรรษที่ 21 / JA71 .ก95 พื้นฐานรัฐศาสตร์กับการเมืองในศตวรรษที่ 21 / JA71 .ก746 2555 Siam araya manifesto = สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะ / JA71 .ข525 ของว่างของคน write สาระ : ของความเป็นไปทางสังคมผ่านมุมมองทางรัฐศาสตร์ : รวมงานเขียนของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 51 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / JA71 .จ63 2561 จักรญาณวิทยา : ธเนศ วงศ์ยานนาวากับบทสนทนารอบตัว / JA71 .จ63 2561 จักรญาณวิทยา : ธเนศ วงศ์ยานนาวากับบทสนทนารอบตัว /

ว่าด้วยนิยาม "สยามอารยะ" -- พหุเอกานิยม การหวนคืนสู่สำนึกสยาม -- คลื่นอารยะ 7 ลูก นำสยามสู่ลูกสุดท้าย สังคมแห่งความดี -- ศึกษาบทเรียนอารยะธรรมโลก (ตอนที่ 1 อารยธรรมรุ่ง) -- บทเรียนอารยะธรรมโลก (ตอนที่ 2 อารยธรรมร่วง) -- อารยาธิปไตย: ประชาธิปไตยบนฐานธรรมาธิปไตย -- ดี งาม จริง: ปรัชญาปัจเจกอารยะ สู่การพัฒนาเพื่อสร้างคนดี -- เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ: ปรัชญาสังคมอารยะ เพื่อสังคมสงบสุขยั่งยืน -- อารยาภิวัฒน์: นวัตกรรมการพัฒนาสู่อารยประเทศ -- อารยชาติทัศน์: กระบวนทัศน์การสร้างชาติสู่อารยะ -- อารยรัฐ: ประชารัฐ + ธรรมรัฐ รัฐที่มีธรรม โดยประชาชน เพื่อประชาชน -- ไตรอารยสภาพ: การเปลี่ยนแปลงสามประสาน คนอารยะ ระบบอารยะ บริบทอารยะ -- อารยาธิปัตย์ = ประชารัฏฐาธิปัตย์ + ธรรมาธิปัตย์ -- อารยนิยม: อุดมการณ์จัดการสังคมแบบอารยะ เสรีธรรม ยุติธรรม และภราดรธรรม -- อารยโลกทัศน์ชีวทัศน์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544