การศึกษานำร่องเพื่อสร้างดรรชนีทุจริต = Corruption index pilot project / โดย สุรศักดิ์ ไชยธนกิจ, สาทร สรรค์พิพัฒน์.  (Text) (Text)

สุรศักดิ์ ไชยธนกิจ, 2498-
สาทร สรรค์พิพัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Call no.: JQ1745.ก55ฉ5 ส7484 2554Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554 [2011]Description: xxi, 238 หน้า : ภาพประกอบNotes: ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.Other title: Corruption index pilot project [Parallel title]Subject(s): การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทยงานวิจัย / ResearchLOC classification: JQ1745.ก55ฉ5 | ส7484 2554
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 การสำรวจข้อมูลทุติยภูมิและผลการศึกษาเชิงคุณภาพ -- บทที่ 3 ผลการเก็บข้อมูลภาคสนาม -- บทที่ 4 การวิเคราะห์วัฒนธรรมประชาชน -- บทที่ 5 ปัจจัยวัฒนธรรมการทำหน้าที่และทุจริตของข้าราชการไทย -- บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะ -- ภาคผนวก.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ส7484 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013669172
รายการจองทั้งหมด: 0

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 การสำรวจข้อมูลทุติยภูมิและผลการศึกษาเชิงคุณภาพ -- บทที่ 3 ผลการเก็บข้อมูลภาคสนาม -- บทที่ 4 การวิเคราะห์วัฒนธรรมประชาชน -- บทที่ 5 ปัจจัยวัฒนธรรมการทำหน้าที่และทุจริตของข้าราชการไทย -- บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะ -- ภาคผนวก.

Surasak Chaithanakij ; Satorn Sanpipat

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544