The Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย. [วิ. แพ่ง. เล่ม 2], ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น / The Success Group.  (Text) (Text)

ซัคเซส กรุ๊ป
Call no.: KPT1710 .ล722 2555 ล. 2Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2555?] [2012?]Description: 199 หน้าISBN: 9786162600241Subject(s): วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทยคดีและการสู้คดีLOC classification: KPT1710 | .ล722 2555 ล. 2
Contents:บรรยายฟ้อง มาตรา 172 -- ฟ้องซ้อน มาตรา 173 -- ทิ้งฟ้อง มาตรา 174 -- ถอนฟ้อง มาตรา 175 -- ผลของการทิ้งฟ้องหรือถอนฟ้อง มาตรา 176 -- คำให้การและฟ้องแย้ง มาตรา 177 -- แก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การ มาตรา 179 -- กำหนดเวลาการยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การ มาตรา 180 -- การสั่งคำร้องขอแก้ไขคำฟ้อง มาตรา 181 -- คดีมโนสาเร่ มาตรา 189 -- การขาดนัดพิจารณาคดีมโนสาเร่ มาตรา 193 ทวิ -- วิธีพิจารณาสามัญที่นำมาใช้แก่คดีมโนสาเร่ มาตรา 195 -- วิธีพิจารณาคดีไม่มีข้อยุ่งยาก มาตรา 196 -- จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ มาตรา 197 -- โจทก์ขอให้ศาลพิพากษาให้ตนชนะคดี มาตรา 198 -- การชี้ขาดตัดสินคดีที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ มาตรา 198 ทวิ -- จำเลยชี้ขาดนัดยื่นคำให้การมาศาลก่อนศาลวินิจฉัยคดี มาตรา 199 -- คำขอพิจารณาคดีใหม่ มาตรา 199 จัตวา -- การพิจารณาคำขอพิจารณาคดีใหม่ มาตรา 199 เบญจ -- การขาดนัดพิจารณา มาตรา 200 -- คู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณา มาตรา 201 -- โจทก์ขาดนัดพิจารณา มาตรา 202 -- ห้ามโจทก์อุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดี มาตรา 203 -- จำเลยขาดนัดพิจารณา มาตรา 204 -- วิธีพิจารณาและชี้ขาดคดีขาดนัด มาตรา 206 -- คู่ความที่ขาดนัดพิจารณาแพ้คดี มาตรา 207 -- คำถาม-คำตอบ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ล722 2555 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013668398
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .ล722 2555 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013668406
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1710 .ร228 วิธีตอบข้อสอบกฎหมายที่สมบูรณ์. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ศึกษาจากข้อสอบจริงทั้ง 3 สนามสอบ / KPT1710 .ล722 2555 ล. 1 The Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย. KPT1710 .ล722 2555 ล. 1 The Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย. KPT1710 .ล722 2555 ล. 2 The Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย. KPT1710 .ล722 2556 ล. 4 The Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย. เล่ม 4], [วิ. แพ่ง. ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษา หรือคำสั่ง / KPT1710 .ล722 2556 ล. 4 The Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย. เล่ม 4], [วิ. แพ่ง. ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษา หรือคำสั่ง / KPT1710 .ล722 2556 ล. 4 The Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย. เล่ม 4], [วิ. แพ่ง. ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษา หรือคำสั่ง /

บรรยายฟ้อง มาตรา 172 -- ฟ้องซ้อน มาตรา 173 -- ทิ้งฟ้อง มาตรา 174 -- ถอนฟ้อง มาตรา 175 -- ผลของการทิ้งฟ้องหรือถอนฟ้อง มาตรา 176 -- คำให้การและฟ้องแย้ง มาตรา 177 -- แก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การ มาตรา 179 -- กำหนดเวลาการยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การ มาตรา 180 -- การสั่งคำร้องขอแก้ไขคำฟ้อง มาตรา 181 -- คดีมโนสาเร่ มาตรา 189 -- การขาดนัดพิจารณาคดีมโนสาเร่ มาตรา 193 ทวิ -- วิธีพิจารณาสามัญที่นำมาใช้แก่คดีมโนสาเร่ มาตรา 195 -- วิธีพิจารณาคดีไม่มีข้อยุ่งยาก มาตรา 196 -- จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ มาตรา 197 -- โจทก์ขอให้ศาลพิพากษาให้ตนชนะคดี มาตรา 198 -- การชี้ขาดตัดสินคดีที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ มาตรา 198 ทวิ -- จำเลยชี้ขาดนัดยื่นคำให้การมาศาลก่อนศาลวินิจฉัยคดี มาตรา 199 -- คำขอพิจารณาคดีใหม่ มาตรา 199 จัตวา -- การพิจารณาคำขอพิจารณาคดีใหม่ มาตรา 199 เบญจ -- การขาดนัดพิจารณา มาตรา 200 -- คู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณา มาตรา 201 -- โจทก์ขาดนัดพิจารณา มาตรา 202 -- ห้ามโจทก์อุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดี มาตรา 203 -- จำเลยขาดนัดพิจารณา มาตรา 204 -- วิธีพิจารณาและชี้ขาดคดีขาดนัด มาตรา 206 -- คู่ความที่ขาดนัดพิจารณาแพ้คดี มาตรา 207 -- คำถาม-คำตอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544