การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษมาใช้ในประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ และคณะ.  (Text) (Text)

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Call no.: KPT834 .ส426 2553Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553 [2010]Description: xvi, 110 แผ่นNotes: สนับสนุนโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.Subject(s): ค่าเสียหายเชิงลงโทษ -- ไทยค่าเสียหายเชิงลงโทษงานวิจัย / ResearchLOC classification: KPT834 | .ส426 2553
Contents:บทสรุปผู้บริหาร -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 แนวคิดเรื่องค่าเสียหายเชิงลงโทษในระบบกฎหมายไทย -- บทที่ 3 การศึกษาทางวิชาการที่ผ่านมาในต่างประเทศ -- บทที่ 4 ประสบการณ์การใช้ค่าเสียหายในเชิงลงโทษในสหรัฐอเมริกา -- บทที่ 5 หลักนิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคิดค่าเสียหายที่เหมาะสมที่สุด -- บทที่ 6 การประมาณการค่าเสียหายในคดีละเมิด : กรณีศึกษามูลค่าของชีวิตและกรณีค่าเสียหายเชิงลงโทษในสหรัฐ -- บทที่ 7 ความเหมาะสมและแนวทางในการนำค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้ในประเทศไทย -- ภาคผนวกที่ 1 สรุปความเห็นจากการสัมมนา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT834 .ส426 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013669156
รายการจองทั้งหมด: 0

สนับสนุนโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.

บทสรุปผู้บริหาร -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 แนวคิดเรื่องค่าเสียหายเชิงลงโทษในระบบกฎหมายไทย -- บทที่ 3 การศึกษาทางวิชาการที่ผ่านมาในต่างประเทศ -- บทที่ 4 ประสบการณ์การใช้ค่าเสียหายในเชิงลงโทษในสหรัฐอเมริกา -- บทที่ 5 หลักนิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคิดค่าเสียหายที่เหมาะสมที่สุด -- บทที่ 6 การประมาณการค่าเสียหายในคดีละเมิด : กรณีศึกษามูลค่าของชีวิตและกรณีค่าเสียหายเชิงลงโทษในสหรัฐ -- บทที่ 7 ความเหมาะสมและแนวทางในการนำค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้ในประเทศไทย -- ภาคผนวกที่ 1 สรุปความเห็นจากการสัมมนา.

สำนักงานกิจการยุติธรรม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544