การเมืองในกระบวนการกระจายอำนาจ : ศึกษาผ่านบทบาทของนักวิชาการ ข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน / ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์.  (Text) (Text)

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
Call no.: JS7153.3.ก3 ศ74 2555Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 311 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786165514583Subject(s): การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทยการปกครองท้องถิ่น -- ไทยการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองLOC classification: JS7153.3.ก3 | ศ74 2555
Contents:บทนำ -- บทที่ 1. ทำความเข้าใจกับแนวคิดเรื่องการกระจายอำนาจและกรอบในการศึกษา -- บทที่ 2. พัฒนาการของการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย -- บทที่ 3. การกระจายอำนาจกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการก่อตัวขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกระจายอำนาจ -- บทที่ 4. การกระจายอำนาจกับความเปลี่ยนแปลงในเชิงภารกิจหน้าที่และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 5. นักวิชาการในฐานะของผู้ริเริ่มจุดกระแสความสนใจและเริ่มต้นผลักดันการกระจายอำนาจในประเทศไทย -- บทที่ 6. การกระจายอำนาจกับความเข้มแข็งของพลังจากระบบราชการ -- บทที่ 7. นักการเมืองระดับชาติกับบทบาทในการกำหนดจังหวะก้าวของการกระจายอำนาจและการแทรกแซงทางการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 8. นักการเมืองท้องถิ่นกับบทบาทที่เข้มแข็งแบบมีเงื่อนไข -- บทที่ 9 ประชาชนกับบทบาทที่จำกัดในกระบวนการกระจายอำนาจ -- บทสรุป: ผลลัพธ์จากการศึกษาการเมืองในกระบวนการกระจายอำนาจผ่านบทบาทของนักวิชาการ ข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน.
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-10(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks PLSC JS 2012 594659 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014341144
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก3 ศ74 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014378781
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room JS7153.3.ก3 ศ74 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379015848436
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก3 ศ74 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008399769
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก3 ศ74 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379013782652
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก3 ศ74 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013782637
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก3 ศ74 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013782660
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก3 ศ74 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2021 31379013782645
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก3 ศ74 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2021 31379013669008
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก3 ศ74 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013668992
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก3 ศ74 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015803142
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก3 ศ74 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015803134
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก3 ศ74 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013782678
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก3 ศ74 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013782686
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก3 ศ74 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013782694
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก3 ศ74 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013782702
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก3 ศ74 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014053293
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
PLSC JQ 2013 614503 แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ : บทวิเคราะห์การเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน / PLSC JQ 2013 628274 คู่มือเตรียมสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล กทม. เมืองพัทยา อื่น ๆ / PLSC JQ 2014 643483 พรรคการเมืองในสาธารณรัฐอินเดีย = PLSC JS 2012 594659 การเมืองในกระบวนการกระจายอำนาจ : ศึกษาผ่านบทบาทของนักวิชาการ ข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน / PLSC JS 2014 629657 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน / PLSC JS 2014 646212 การปกครองท้องถิ่นจีน / PLSC JS 2014 660366 พลวัตการพัฒนาการกระจายอำนาจตัดสินใจสำหรับตัวแสดงท้องถิ่นในกระบวนการกำหนดโครงการเขื่อนชลประทานขนาดใหญ่ :

บทนำ -- บทที่ 1. ทำความเข้าใจกับแนวคิดเรื่องการกระจายอำนาจและกรอบในการศึกษา -- บทที่ 2. พัฒนาการของการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย -- บทที่ 3. การกระจายอำนาจกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการก่อตัวขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกระจายอำนาจ -- บทที่ 4. การกระจายอำนาจกับความเปลี่ยนแปลงในเชิงภารกิจหน้าที่และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 5. นักวิชาการในฐานะของผู้ริเริ่มจุดกระแสความสนใจและเริ่มต้นผลักดันการกระจายอำนาจในประเทศไทย -- บทที่ 6. การกระจายอำนาจกับความเข้มแข็งของพลังจากระบบราชการ -- บทที่ 7. นักการเมืองระดับชาติกับบทบาทในการกำหนดจังหวะก้าวของการกระจายอำนาจและการแทรกแซงทางการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 8. นักการเมืองท้องถิ่นกับบทบาทที่เข้มแข็งแบบมีเงื่อนไข -- บทที่ 9 ประชาชนกับบทบาทที่จำกัดในกระบวนการกระจายอำนาจ -- บทสรุป: ผลลัพธ์จากการศึกษาการเมืองในกระบวนการกระจายอำนาจผ่านบทบาทของนักวิชาการ ข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544