ด้วยรักและกตัญญู สู่ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ยั่งยืน / บรรณาธิการ กมล สุกิน, ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.  (Text) (Text)

กมล สุกิน | ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490- | มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
Call no.: HV1484.ท92 ด544 2553Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2553 [2010]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 96 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786169012238Subject(s): ผู้สูงอายุ -- บริการ -- ไทยผู้สูงอายุ -- การดูแลระยะยาว -- ไทยLOC classification: HV1484.ท92 | ด544 2553
Contents:"สังคมผู้สูงอายุ" -- เปิดโลกผู้สูงอายุไทย -- ระบบดูแลผู้สูงอายุที่เห็นและเป็นอยู่ -- บ้านแพ้ว : ตัวแบบ "พยาบาลเยี่ยมบ้าน" -- เทศบาลเมืองสกลนคร : ตัวแบบ "ศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน" -- ชุมชน 30 กันยายน : ตัวแบบ "ชุมชนเมืองดูแลผู้สูงอายุ" -- คลองเตยล็อค 4-5-6 : ตัวแบบ "ศูนย์สุขภาพชุมชน" -- ปากพูน : ตัวแบบ "อบต. เพื่อผู้สูงอายุ" -- สู่การดูแลผู้สูงอายุไทยที่ยั่งยืน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV1484.ท92 ด544 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015069256
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV1484.ท92 ด544 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013671202
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV1484.ท92 ด544 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014806393
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
HV1484.ท92 ณ625 การพัฒนาวิธีระดมทรัพยากรของชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี = HV1484.ท92 ณ625 การพัฒนาวิธีระดมทรัพยากรของชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี = HV1484.ท92 ณ625 การพัฒนาวิธีระดมทรัพยากรของชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี = HV1484.ท92 ด544 2553 ด้วยรักและกตัญญู สู่ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ยั่งยืน / HV1484.ท92 ต435 2558 ทัศนะของผู้สูงอายุต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา / HV1484.ท92 ท45 รายงานวิจัยเรื่องความต้องการ ความคาดหวัง และทัศนะของผู้บริโภคเกี่ยวกับ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ / HV1484.ท92 ท65 ทิศทางการพัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุแนวใหม่ /

"สังคมผู้สูงอายุ" -- เปิดโลกผู้สูงอายุไทย -- ระบบดูแลผู้สูงอายุที่เห็นและเป็นอยู่ -- บ้านแพ้ว : ตัวแบบ "พยาบาลเยี่ยมบ้าน" -- เทศบาลเมืองสกลนคร : ตัวแบบ "ศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน" -- ชุมชน 30 กันยายน : ตัวแบบ "ชุมชนเมืองดูแลผู้สูงอายุ" -- คลองเตยล็อค 4-5-6 : ตัวแบบ "ศูนย์สุขภาพชุมชน" -- ปากพูน : ตัวแบบ "อบต. เพื่อผู้สูงอายุ" -- สู่การดูแลผู้สูงอายุไทยที่ยั่งยืน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544