สภาร่างรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : ประสบการณ์ต่างประเทศและประเทศไทย / โดย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ชมพูนุท ตั้งถาวร.  (Text) (Text)

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ชมพูนุท ตั้งถาวร
Call no.: KPT2070 .บ545 2555Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 211 หน้าISBN: 9789744496232Subject(s): สภาร่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ -- ไทยกฎหมายเปรียบเทียบLOC classification: KPT2070 | .บ545 2555
Contents:บทนำ -- ส่วนที่ 1 สภาร่างรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ ; ตอนที่ 1 สภาร่างรัฐธรรมนูญของประเทศที่เป็นต้นแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตะวันตก ; ตอนที่ 2 สภาร่างรัฐธรรมนูญของประเทศที่ร่างรัฐธรรมนูญภายหลังเหตุการณ์พิเศษ ; ตอนที่ 3 การร่างรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ -- ส่วนที่ 2 สภาร่างรัฐธรรมนูญในประเทศไทย ; ตอนที่ 1 สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2491 ; ตอนที่ 2 สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ; ตอนที่ 3 สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .บ545 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013674610
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .บ545 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/07/2022 31379013674628
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks LAW KPT 2012 594848 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2022 31379014356787
รายการจองทั้งหมด: 0

บทนำ -- ส่วนที่ 1 สภาร่างรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ ; ตอนที่ 1 สภาร่างรัฐธรรมนูญของประเทศที่เป็นต้นแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตะวันตก ; ตอนที่ 2 สภาร่างรัฐธรรมนูญของประเทศที่ร่างรัฐธรรมนูญภายหลังเหตุการณ์พิเศษ ; ตอนที่ 3 การร่างรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ -- ส่วนที่ 2 สภาร่างรัฐธรรมนูญในประเทศไทย ; ตอนที่ 1 สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2491 ; ตอนที่ 2 สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ; ตอนที่ 3 สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544