สื่อเก่า-สื่อใหม่ : สัญญะ อัตลักษณ์ อุดมการณ์ / กาญจนา แก้วเทพ และคณะ.  (Text) (Text)

กาญจนา แก้วเทพ
โครงการเมธีวิจัยอาวุโส
Call no.: P91 .ก5247 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส "กระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อสารศึกษาไทย" ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2555 [2012]Description: 396 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786165440318Subject(s): การสื่อสารสื่อมวลชนผู้สูงอายุ -- ไทย -- ภาวะสังคมการสื่อสารกับวัฒนธรรม -- ไทยสื่อมวลชนกับกีฬา -- ไทยสิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: P91 | .ก5247 2555
Contents:สื่อเก่า-สื่อใหม่: สัญญะ อัตลักษณ์ อุดมการณ์ / กาญจนา แก้วเทพ -- การสื่อสารกับวาทกรรมอัตลักษณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทย / กำจร หลุยยะพงศ์, กาญจนา แก้วเทพ -- การสื่อสารเพื่อสร้าง ธำรงรักษา และต่อรองอัตลักษณ์ความเป็นมอญของกลุ่มชาวมอญพลัดถิ่นในประเทศไทยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ / สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง, กาญจนา แก้วเทพ -- การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงและธำรงรักษาโครงสร้าง "ชนชั้น": ศึกษากรณีการบริโภควัฒนธรรมฟุตบอลในสังคมไทย / ณัฐสุพงศ์ สุขโสต, อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, กาญจนา แก้วเทพ -- ความหมายของการขัดขืนอำนาจของสังคมผ่านการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ไทยระหว่าง พ.ศ. 2513-2550 / ขจิตขวัญ กิจวิสาละ, กาญจนา แก้วเทพ -- การวิเคราะห์ตัวบทและการถอดรหัสความหมายเชิงสัญญะของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย / ณัฐวิภา สินสุวรรณ, ปาริชาต สถาปิตานนท์ -- การพัฒนาแบบจำลองการผสานพลังการรณรงค์-การให้การศึกษาเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา / พัชรา เอี่ยมกิจการ, ปาริชาต สถาปิตานนท์, อมรวิชช์ นาครทรรพ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks P91 .ก5247 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 28/02/2022 31379008474026
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P91 .ก5247 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 24/02/2022 31379013857389
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner P91 .ก5247 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 06/02/2022 31379013674461
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner P91 .ก5247 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/01/2022 31379013674453
รายการจองทั้งหมด: 0

สื่อเก่า-สื่อใหม่: สัญญะ อัตลักษณ์ อุดมการณ์ / กาญจนา แก้วเทพ -- การสื่อสารกับวาทกรรมอัตลักษณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทย / กำจร หลุยยะพงศ์, กาญจนา แก้วเทพ -- การสื่อสารเพื่อสร้าง ธำรงรักษา และต่อรองอัตลักษณ์ความเป็นมอญของกลุ่มชาวมอญพลัดถิ่นในประเทศไทยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ / สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง, กาญจนา แก้วเทพ -- การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงและธำรงรักษาโครงสร้าง "ชนชั้น": ศึกษากรณีการบริโภควัฒนธรรมฟุตบอลในสังคมไทย / ณัฐสุพงศ์ สุขโสต, อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, กาญจนา แก้วเทพ -- ความหมายของการขัดขืนอำนาจของสังคมผ่านการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ไทยระหว่าง พ.ศ. 2513-2550 / ขจิตขวัญ กิจวิสาละ, กาญจนา แก้วเทพ -- การวิเคราะห์ตัวบทและการถอดรหัสความหมายเชิงสัญญะของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย / ณัฐวิภา สินสุวรรณ, ปาริชาต สถาปิตานนท์ -- การพัฒนาแบบจำลองการผสานพลังการรณรงค์-การให้การศึกษาเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา / พัชรา เอี่ยมกิจการ, ปาริชาต สถาปิตานนท์, อมรวิชช์ นาครทรรพ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544