สื่อเก่า-สื่อใหม่ : สัญญะ อัตลักษณ์ อุดมการณ์ / กาญจนา แก้วเทพ และคณะ.  (Text) (Text)

กาญจนา แก้วเทพ
โครงการเมธีวิจัยอาวุโส
Call no.: P91 .ก5247 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส "กระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อสารศึกษาไทย" ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2555 [2012]Description: 396 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786165440318Subject(s): การสื่อสารสื่อมวลชนผู้สูงอายุ -- ไทย -- ภาวะสังคมการสื่อสารกับวัฒนธรรม -- ไทยสื่อมวลชนกับกีฬา -- ไทยสิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: P91 | .ก5247 2555
Contents:สื่อเก่า-สื่อใหม่: สัญญะ อัตลักษณ์ อุดมการณ์ / กาญจนา แก้วเทพ -- การสื่อสารกับวาทกรรมอัตลักษณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทย / กำจร หลุยยะพงศ์, กาญจนา แก้วเทพ -- การสื่อสารเพื่อสร้าง ธำรงรักษา และต่อรองอัตลักษณ์ความเป็นมอญของกลุ่มชาวมอญพลัดถิ่นในประเทศไทยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ / สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง, กาญจนา แก้วเทพ -- การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงและธำรงรักษาโครงสร้าง "ชนชั้น": ศึกษากรณีการบริโภควัฒนธรรมฟุตบอลในสังคมไทย / ณัฐสุพงศ์ สุขโสต, อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, กาญจนา แก้วเทพ -- ความหมายของการขัดขืนอำนาจของสังคมผ่านการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ไทยระหว่าง พ.ศ. 2513-2550 / ขจิตขวัญ กิจวิสาละ, กาญจนา แก้วเทพ -- การวิเคราะห์ตัวบทและการถอดรหัสความหมายเชิงสัญญะของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย / ณัฐวิภา สินสุวรรณ, ปาริชาต สถาปิตานนท์ -- การพัฒนาแบบจำลองการผสานพลังการรณรงค์-การให้การศึกษาเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา / พัชรา เอี่ยมกิจการ, ปาริชาต สถาปิตานนท์, อมรวิชช์ นาครทรรพ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books P91 .ก5247 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 31379008474026
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books P91 .ก5247 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Faculty of Journalism and Mass Communication Library ตั้งแต่วันที่ 02/07/2022 31379013857389
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Thailand Research Fund Publications P91 .ก5247 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Pridi Banomyong Library ตั้งแต่วันที่ 20/06/2022 31379013674461
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner P91 .ก5247 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2022 31379013674453
รายการจองทั้งหมด: 0

สื่อเก่า-สื่อใหม่: สัญญะ อัตลักษณ์ อุดมการณ์ / กาญจนา แก้วเทพ -- การสื่อสารกับวาทกรรมอัตลักษณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทย / กำจร หลุยยะพงศ์, กาญจนา แก้วเทพ -- การสื่อสารเพื่อสร้าง ธำรงรักษา และต่อรองอัตลักษณ์ความเป็นมอญของกลุ่มชาวมอญพลัดถิ่นในประเทศไทยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ / สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง, กาญจนา แก้วเทพ -- การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงและธำรงรักษาโครงสร้าง "ชนชั้น": ศึกษากรณีการบริโภควัฒนธรรมฟุตบอลในสังคมไทย / ณัฐสุพงศ์ สุขโสต, อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, กาญจนา แก้วเทพ -- ความหมายของการขัดขืนอำนาจของสังคมผ่านการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ไทยระหว่าง พ.ศ. 2513-2550 / ขจิตขวัญ กิจวิสาละ, กาญจนา แก้วเทพ -- การวิเคราะห์ตัวบทและการถอดรหัสความหมายเชิงสัญญะของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย / ณัฐวิภา สินสุวรรณ, ปาริชาต สถาปิตานนท์ -- การพัฒนาแบบจำลองการผสานพลังการรณรงค์-การให้การศึกษาเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา / พัชรา เอี่ยมกิจการ, ปาริชาต สถาปิตานนท์, อมรวิชช์ นาครทรรพ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544