พลวัตรทางเศรษฐกิจการคลัง : ความจริงและทางเลือก / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.  (Text) (Text)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Call no.: HJ1360.55 .พ456 2552Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วนวิจัยเศรษฐกิจ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค, [2552] [2009]Description: 63 หน้าSubject(s): การคลังสาธารณะ -- ไทยการออมกับการลงทุน -- ไทยLOC classification: HJ1360.55 | .พ456 2552
Contents:การศึกษาผลกระทบของรายจ่ายเพื่อสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานของรัฐต่อภาระทางการคลัง -- ดัชนีชี้วัดในการบริหารจัดการสถาบันการเงินเฉพาะกิจ -- การพัฒนาระบบการออมระยะยาวของประเทศไทย -- กระแสโลกาภิวัฒน์ด้านเงินทุนและเศรษฐกิจฐานรากของไทยในทศวรรษหน้า -- การศึกษาภาระทางการคลังจากการให้สวัสดิการทางสังคมของรัฐบาล ในกรณีศึกษาโครงการประกันสังคมและโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า -- การบริหารจัดการดุลยภาพการออมและการลงทุนของประเทศ -- แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงการคลัง -- การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลภาคการคลังของประเทศไทย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ1360.55 .พ456 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013683421
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ1360.55 .พ456 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013683413
รายการจองทั้งหมด: 0

การศึกษาผลกระทบของรายจ่ายเพื่อสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานของรัฐต่อภาระทางการคลัง -- ดัชนีชี้วัดในการบริหารจัดการสถาบันการเงินเฉพาะกิจ -- การพัฒนาระบบการออมระยะยาวของประเทศไทย -- กระแสโลกาภิวัฒน์ด้านเงินทุนและเศรษฐกิจฐานรากของไทยในทศวรรษหน้า -- การศึกษาภาระทางการคลังจากการให้สวัสดิการทางสังคมของรัฐบาล ในกรณีศึกษาโครงการประกันสังคมและโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า -- การบริหารจัดการดุลยภาพการออมและการลงทุนของประเทศ -- แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงการคลัง -- การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลภาคการคลังของประเทศไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544