น้ำของ : แม่น้ำโขง ณ นครพนม. [เล่ม 1] = Mekong : the Mekong river na Nakorn Phanom. I / บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี.  (Text) (Text)

(ครั้งที่ 2 : การสัมมนาวิชาการแม่น้ำโขง ณ นครพนม (ครั้งที่ 2 : 2553 : นครพนม)
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี
Call no.: DS523.2 .ก647 2555 ล. 1Publication: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 457 หน้า : ภาพประกอบNotes: สัมมนาวันที่ 21-22 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว.ISBN: 9786167202266Other title: Mekong : the Mekong river na Nakorn Phanom. I [Parallel title]Subject(s): ลุ่มน้ำโขง -- ประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำโขง -- ความเป็นอยู่และประเพณีลุ่มน้ำโขง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง -- ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนLOC classification: DS523.2 | .ก647 2555 ล. 1
Contents:อนาคตของแม่น้ำโขง : มุมมองจากต้นน้ำ ถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง / วิฑูรย์ วิริยะสกุลธรณ์, หาญณรงค์ เยาวเลิศ, สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ -- วิกฤต น้ำของ-น้ำโขง 2553 / วิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ ... [และคนอื่น ๆ] -- สะพานข้ามแม่น้ำโขงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม / อดิศร เสมแย้ม ... [และคนอื่น ๆ] -- การท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง-ลุ่มน้ำของ / ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ] -- พหุสังคม-วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง / แก้วตา จันทรานุสรณ์ ... [และคนอื่น ๆ] -- สื่อกับประชาธิปไตย : ลุ่มน้ำโขง-ลุ่มน้ำของ / สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี ... [และคนอื่น ๆ] -- อัตลักษณ์ผ้าทอลุ่มน้ำโขง / วีระศักดิ์ จุลดาลัย ... [และคนอื่น ๆ] -- ความสัมพันธ์สองฝั่งโขง : ผู้คนและวัฒนธรรม / สมหมาย ชินนาค ... [และคนอื่น ๆ] -- กวี : ความสัมพันธ์สองฝั่งโขง สายสัมพันธ์บ่กั้นขวาง / ปราโมทย์ ในจิต ... [และคนอื่น ๆ].
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Collection Puey Ungphakorn Corner DS523.2 .ก647 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014011630
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS523.2 .ก647 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013788527
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS523.2 .ก647 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013685103
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS523.2 .ก647 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013876082
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS523.2 .ก647 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014519723
รายการจองทั้งหมด: 0

สัมมนาวันที่ 21-22 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว.

อนาคตของแม่น้ำโขง : มุมมองจากต้นน้ำ ถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง / วิฑูรย์ วิริยะสกุลธรณ์, หาญณรงค์ เยาวเลิศ, สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ -- วิกฤต น้ำของ-น้ำโขง 2553 / วิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ ... [และคนอื่น ๆ] -- สะพานข้ามแม่น้ำโขงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม / อดิศร เสมแย้ม ... [และคนอื่น ๆ] -- การท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง-ลุ่มน้ำของ / ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ] -- พหุสังคม-วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง / แก้วตา จันทรานุสรณ์ ... [และคนอื่น ๆ] -- สื่อกับประชาธิปไตย : ลุ่มน้ำโขง-ลุ่มน้ำของ / สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี ... [และคนอื่น ๆ] -- อัตลักษณ์ผ้าทอลุ่มน้ำโขง / วีระศักดิ์ จุลดาลัย ... [และคนอื่น ๆ] -- ความสัมพันธ์สองฝั่งโขง : ผู้คนและวัฒนธรรม / สมหมาย ชินนาค ... [และคนอื่น ๆ] -- กวี : ความสัมพันธ์สองฝั่งโขง สายสัมพันธ์บ่กั้นขวาง / ปราโมทย์ ในจิต ... [และคนอื่น ๆ].

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544