รวมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์. เล่มที่ 1, การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงและสำนวนการสอบสวนทางวินัย / โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ; บรรณาธิการ เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์.  (Text) (Text)

เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
Call no.: KPT2476 .ร543 2551Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551 [2008]Description: 96 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789740646228Other title: การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงและสำนวนการสอบสวนทางวินัย [Portion of title]Subject(s): การเปิดเผยข้อมูล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2476 | .ร543 2551
Contents:ข้อมูลข่าวสารในสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง -- ข้อมูลข่าวสารในสำนวนการสอบสวนทางวินัย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2476 .ร543 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013685269
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2476 .ร543 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013685277
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2476 .ภ62 2557 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ / KPT2476 .ร63 รัฐกับสิทธิได้รู้ข้อมูลหรือข่าวสารของราชการ : KPT2476 .ร542 2550 รวมตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ฉบับที่ 2 / KPT2476 .ร543 2551 รวมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์. KPT2483 .ป63 2560 เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ : KPT2483 .ป63 2560 เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ : KPT2483 .พ73 2564 Covid-19 กับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน /

ข้อมูลข่าวสารในสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง -- ข้อมูลข่าวสารในสำนวนการสอบสวนทางวินัย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544