คู่มือเพื่อดำเนินงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) สำหรับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชน / กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (Text) (Text)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม
Call no.: JC599.ท9 ค744 2553Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, [2553] [2010]Description: 129 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): สิทธิมนุษยชน -- นโยบายของรัฐ -- ไทยLOC classification: JC599.ท9 | ค744 2553
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 สิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพ -- บทที่ 3 การดำเนินงานภารกิจแผนสิทธิมนุษยแห่งชาติในภาพรวม -- บทที่ 4 การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ -- บทที่ 5 การติดตามประเมินผล.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JC599.ท9 ค744 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015345326
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JC599.ท9 ค744 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013688594
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JC599.ท9 ค744 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013688602
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JC599.ท9 ก743 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย / JC599.ท9 ข565 ข้อเสนอจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อรัฐบาล กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหิน หินกรูด-บ่อนอก และโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย. JC599.ท9 ค73 คู่มือรายงานประเทศตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี. JC599.ท9 ค744 2553 คู่มือเพื่อดำเนินงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) สำหรับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชน / JC599.ท9 จ46 บนหนทางสิทธิมนุษยชน = [On the road of human rights in Thailand] : แนวความคิดและปฏิบัติการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในสังคมไทย / JC599.ท9 ฉ63 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้กติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประเทศไทย / JC599.ท9 ธ43 เอกสารประกอบการฝึกอบรม "สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา :

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 สิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพ -- บทที่ 3 การดำเนินงานภารกิจแผนสิทธิมนุษยแห่งชาติในภาพรวม -- บทที่ 4 การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ -- บทที่ 5 การติดตามประเมินผล.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544