หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / ณรงค์ ใจหาญ.  (Text) (Text)

ณรงค์ ใจหาญ, 2500-
Call no.: K5401 .ณ45 2555 ล. 1Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 409 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162690365Subject(s): วิธีพิจารณาความอาญาLOC classification: K5401 | .ณ45 2555 ล. 1
Contents:ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น -- บทที่ 1. ความหมาย ที่มา และหลักทั่วไปของกฎหมาย -- บทที่ 2. ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 3. บุคคลและสถาบันในกระบวนการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 4. อำนาจของเจ้าพนักงานและศาล -- บทที่ 5. การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- บทที่ 6. หมายเรียกและหมายอาญา -- บทที่ 7. การจำกัดเสรีภาพของบุคคลในคดีอาญา -- ภาค 2 สอบสวน -- บทที่ 1. หลักทั่วไปเกี่ยวกับการสอบสวน -- บทที่ 2. การสอบสวนสามัญ -- บทที่ 3. การชันสูตรพลิกศพ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689154
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689170
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689147
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689139
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689162
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379013689071
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379013689063
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter K5401 .ณ45 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013689121
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter K5401 .ณ45 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013689055
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter K5401 .ณ45 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013689105
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books K5401 .ณ45 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 07/08/2022 31379013689113
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter K5401 .ณ45 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013689089
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689014
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books K5401 .ณ45 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 04/07/2022 31379013689048
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013689022
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689097
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น -- บทที่ 1. ความหมาย ที่มา และหลักทั่วไปของกฎหมาย -- บทที่ 2. ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 3. บุคคลและสถาบันในกระบวนการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 4. อำนาจของเจ้าพนักงานและศาล -- บทที่ 5. การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- บทที่ 6. หมายเรียกและหมายอาญา -- บทที่ 7. การจำกัดเสรีภาพของบุคคลในคดีอาญา -- ภาค 2 สอบสวน -- บทที่ 1. หลักทั่วไปเกี่ยวกับการสอบสวน -- บทที่ 2. การสอบสวนสามัญ -- บทที่ 3. การชันสูตรพลิกศพ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544