คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก / พินัย ณ นคร.  (Text) (Text)

พินัย ณ นคร
Call no.: KPT770 .พ636 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 439 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162690396Subject(s): มรดกและการรับมรดก -- ไทยพินัยกรรม -- ไทยLOC classification: KPT770 | .พ636 2555
Contents:บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้กฎหมายมรดก -- บทที่ 2 การตายที่นำไปสู่การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก -- บทที่ 3 ความหมายของมรดก -- บทที่ 4 การเป็นทายาท -- บทที่ 5 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก : หลักเกณฑ์ทั่วไปกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรม -- บทที่ 6 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก : ข้อพิเคราะห์เกี่ยวกับความหมายของทายาทโดยธรรมในแต่ละลำดับ -- บทที่ 7 สิทธิโดยธรรมของคู่สมรสในการรับมรดก -- บทที่ 8 การรับมรดกแทนที่ -- บทที่ 9 การเสียสิทธิในการรับมรดกโดยเหตุของการถูกกำจัดมิให้รับมรดก -- บทที่ 10 การเสียสิทธิในการรับมรดกโดยเหตุของการตัดมิให้รับมรดก -- บทที่ 11 การเสียสิทธิในการรับมรดกโดยเหตุของการสละมรดก -- บทที่ 12 มรดกของพระภิกษุและการจำกัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกร้องเอาทรัพย์มรดก -- บทที่ 13 พินัยกรรม : ลักษณะของพินัยกรรมและการทำพินัยกรรม -- บทที่ 14 ผลของพินัยกรรม -- บทที่ 15 ข้อกำหนดของพินัยกรรมเกี่ยวกับภาระติดพันเฉพาะเรื่อง -- บทที่ 16 ความไม่เป็นผลของพินัยกรรม -- บทที่ 17 ความไม่เป็นผลของพินัยกรรมโดยเหตุของการข่มขู่ กลฉ้อฉล และความสำคัญผิด -- บทที่ 18 การตีความพินัยกรรม.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .พ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013690723
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .พ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 15/10/2021 31379013690707
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .พ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013690715
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .พ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013690731
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .พ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013690749
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT770 .พ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008839251
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT770 .พ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013690699
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT770 .พ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 17/10/2021 31379013690681
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT770 .พ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013690673
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT770 .พ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013690657
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT770 .พ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013690665
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .พ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013690574
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .พ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013690616
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .พ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013690608
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .พ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013690590
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .พ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013690640
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .พ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013690558
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .พ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013690624
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .พ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013690582
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .พ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/10/2021 31379013690632
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .พ636 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013690566
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้กฎหมายมรดก -- บทที่ 2 การตายที่นำไปสู่การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก -- บทที่ 3 ความหมายของมรดก -- บทที่ 4 การเป็นทายาท -- บทที่ 5 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก : หลักเกณฑ์ทั่วไปกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรม -- บทที่ 6 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก : ข้อพิเคราะห์เกี่ยวกับความหมายของทายาทโดยธรรมในแต่ละลำดับ -- บทที่ 7 สิทธิโดยธรรมของคู่สมรสในการรับมรดก -- บทที่ 8 การรับมรดกแทนที่ -- บทที่ 9 การเสียสิทธิในการรับมรดกโดยเหตุของการถูกกำจัดมิให้รับมรดก -- บทที่ 10 การเสียสิทธิในการรับมรดกโดยเหตุของการตัดมิให้รับมรดก -- บทที่ 11 การเสียสิทธิในการรับมรดกโดยเหตุของการสละมรดก -- บทที่ 12 มรดกของพระภิกษุและการจำกัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกร้องเอาทรัพย์มรดก -- บทที่ 13 พินัยกรรม : ลักษณะของพินัยกรรมและการทำพินัยกรรม -- บทที่ 14 ผลของพินัยกรรม -- บทที่ 15 ข้อกำหนดของพินัยกรรมเกี่ยวกับภาระติดพันเฉพาะเรื่อง -- บทที่ 16 ความไม่เป็นผลของพินัยกรรม -- บทที่ 17 ความไม่เป็นผลของพินัยกรรมโดยเหตุของการข่มขู่ กลฉ้อฉล และความสำคัญผิด -- บทที่ 18 การตีความพินัยกรรม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544