คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ : พร้อมถามตอบอัตนัยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา / สราวุธ ปิติยาศักดิ์.  (Text) (Text)

สราวุธ ปิติยาศักดิ์
Call no.: KPT640 .ส465 2555Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 8, 269 หน้าISBN: 9789742035426Subject(s): ทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทยทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลยLOC classification: KPT640 | .ส465 2555
Contents:บทที่ 1. ลักษณะทั่วไปของกฎหมายลักษณะทรัพย์ -- บทที่ 2. ประเภทของทรัพย์ -- บทที่ 3. ส่วนควบ อุปกรณ์ ดอกผล -- บทที่ 4. การได้มา การเพิกถอน การเปลี่ยนแปลง ระงับและกลับคืนมา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ -- บทที่ 5. กรรมสิทธิ์ : สิทธิของเจ้าของและการได้มา -- บทที่ 6. กรรมสิทธิ์ : แดนกรรมสิทธิ์และข้อจำกัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ -- บทที่ 7. กรรมสิทธิ์ : เจ้าของรวม -- บทที่ 8. สิทธิครอบครอง -- บทที่ 9. ทรัพยสิทธิประเภทอื่น.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT640 .ส465 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013689519
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT640 .ส465 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013848131
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT640 .ส465 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013848149
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT640 .ส465 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689535
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT640 .ส465 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689543
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT640 .ส465 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013689527
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT640 .ส465 คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ : พร้อมถามตอบอัตนัยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา / KPT640 .ส465 2555 คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ : พร้อมถามตอบอัตนัยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา / KPT640 .ส465 2555 คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ : พร้อมถามตอบอัตนัยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา / KPT640 .ส465 2555 คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ : พร้อมถามตอบอัตนัยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา / KPT640 .ส465 2555 คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ : พร้อมถามตอบอัตนัยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา / KPT640 .ส4215 2563 ข้อความคิดว่าด้วยการครอบครองตามกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน : รายงานฉบับสมบูรณ์ = The concept of possession in property law / KPT640 .ส4215 2563 ข้อความคิดว่าด้วยการครอบครองตามกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน : รายงานฉบับสมบูรณ์ = The concept of possession in property law /

บทที่ 1. ลักษณะทั่วไปของกฎหมายลักษณะทรัพย์ -- บทที่ 2. ประเภทของทรัพย์ -- บทที่ 3. ส่วนควบ อุปกรณ์ ดอกผล -- บทที่ 4. การได้มา การเพิกถอน การเปลี่ยนแปลง ระงับและกลับคืนมา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ -- บทที่ 5. กรรมสิทธิ์ : สิทธิของเจ้าของและการได้มา -- บทที่ 6. กรรมสิทธิ์ : แดนกรรมสิทธิ์และข้อจำกัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ -- บทที่ 7. กรรมสิทธิ์ : เจ้าของรวม -- บทที่ 8. สิทธิครอบครอง -- บทที่ 9. ทรัพยสิทธิประเภทอื่น.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544