กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  (Text) (Text)

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-
Call no.: HF1382.6.ก6 ท5 2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 8, 457 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786167398884Subject(s): กฎหมายธุรกิจ -- ไทยLOC classification: HF1382.6.ก6 | ท5 2555
Contents:ข้อความเบื้องต้น -- ภาค 1 ความรู้ทั่วไป บทที่ 1 มนุษย์กับสังคมและกฎเกณฑ์ -- บทที่ 2 กฎหมายและระบบกฎหมาย -- บทที่ 3 การตีความและการอุดช่องว่างกฎหมาย -- ขั้นตอนการตราพระราชบัญญัติ -- ภาค 2 กฎหมาย บทที่ 4 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ทั่วไป -- บทที่ 5 นิติกรรม -- บทที่ 6 สัญญา -- บทที่ 7 หนี้ -- บทที่ 8 ละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ -- บทที่ 9 สัญญาซื้อขาย -- บทที่ 10 สัญญาให้ -- บทที่ 11 สัญญาขายฝาก -- บทที่ 12 สัญญาเช่าทรัพย์และเช่าซื้อ -- บทที่ 13 สัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ -- บทที่ 14 สัญญายืม -- บทที่ 15 สัญญาฝากทรัพย์ -- บทที่ 16 ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ -- บทที่ 17 สัญญาตัวแทนและนายหน้า -- บทที่ 18 สัญญาประนีประนอมยอมความ -- บทที่ 19 ประกันภัย -- บทที่ 20 สัญญาตั๋วเงิน -- บทที่ 21 หุ้นส่วนและบริษัท -- บทที่ 22 ครอบครัว -- บทที่ 23 มรดก -- บทที่ 24 ทรัพย์สินทางปัญญา -- บทที่ 25 ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม -- บทที่ 26 กฎหมายอาญา -- ภาค 3 วิธีพิจารณาคดี บทที่ 27 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- บทที่ 28 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ภาคผนวก บทความพิเศษ ความคิดในทางกฎหมาย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ก6 ท5 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013692331
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ก6 ท5 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015009161

RB312

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ก6 ท5 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013692307
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2012 596182 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014378484
รายการจองทั้งหมด: 0

ข้อความเบื้องต้น -- ภาค 1 ความรู้ทั่วไป บทที่ 1 มนุษย์กับสังคมและกฎเกณฑ์ -- บทที่ 2 กฎหมายและระบบกฎหมาย -- บทที่ 3 การตีความและการอุดช่องว่างกฎหมาย -- ขั้นตอนการตราพระราชบัญญัติ -- ภาค 2 กฎหมาย บทที่ 4 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ทั่วไป -- บทที่ 5 นิติกรรม -- บทที่ 6 สัญญา -- บทที่ 7 หนี้ -- บทที่ 8 ละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ -- บทที่ 9 สัญญาซื้อขาย -- บทที่ 10 สัญญาให้ -- บทที่ 11 สัญญาขายฝาก -- บทที่ 12 สัญญาเช่าทรัพย์และเช่าซื้อ -- บทที่ 13 สัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ -- บทที่ 14 สัญญายืม -- บทที่ 15 สัญญาฝากทรัพย์ -- บทที่ 16 ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ -- บทที่ 17 สัญญาตัวแทนและนายหน้า -- บทที่ 18 สัญญาประนีประนอมยอมความ -- บทที่ 19 ประกันภัย -- บทที่ 20 สัญญาตั๋วเงิน -- บทที่ 21 หุ้นส่วนและบริษัท -- บทที่ 22 ครอบครัว -- บทที่ 23 มรดก -- บทที่ 24 ทรัพย์สินทางปัญญา -- บทที่ 25 ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม -- บทที่ 26 กฎหมายอาญา -- ภาค 3 วิธีพิจารณาคดี บทที่ 27 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- บทที่ 28 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ภาคผนวก บทความพิเศษ ความคิดในทางกฎหมาย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544