เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม / จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์.  (Text) (Text)

จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
Call no.: TA177.4 .จ644 2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2Description: 8, 249 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์[แก้ไขและเพิ่มเติม] 2552.ISBN: 9786167398754Subject(s): เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมLOC classification: TA177.4 | .จ644 2555
Contents:บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม -- บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ -- บทที่ 3 ดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ย -- บทที่ 4 การใช้ตัวคูณ -- บทที่ 5 การประเมินและตัดสินใจกรณีที่มีทางเลือกในการลงทุนเพียงทางเลือกเดียว -- บทที่ 6 การประเมินและตัดสินใจกรณีที่ทางเลือกแต่ละทางเลือกเป็นอิสระต่อกัน -- บทที่ 7 การประเมินและตัดสินใจ โดยอัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน -- บทที่ 8 การประเมินและตัดสินใจกรณีที่ต้องเลือกทางเลือกหนึ่งทางเลือก -- บทที่ 9 การวิเคราะห์การแทนที่ -- บทที่ 10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษี -- บทที่ 11 ค่าเสื่อมราคา -- บทที่ 12 การวิเคราะห์ภายใต้ภาษี -- บทที่ 13 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุน -- บทที่ 14 การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks TA177.4 .จ644 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013693040
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks TA177.4 .จ644 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379015256127
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks TA177.4 .จ644 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379013693008
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks TA177.4 .จ644 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379013693016
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks TA177.4 .จ644 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379013693024
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks TA177.4 .จ644 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379013693032
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์[แก้ไขและเพิ่มเติม] 2552.

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม -- บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ -- บทที่ 3 ดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ย -- บทที่ 4 การใช้ตัวคูณ -- บทที่ 5 การประเมินและตัดสินใจกรณีที่มีทางเลือกในการลงทุนเพียงทางเลือกเดียว -- บทที่ 6 การประเมินและตัดสินใจกรณีที่ทางเลือกแต่ละทางเลือกเป็นอิสระต่อกัน -- บทที่ 7 การประเมินและตัดสินใจ โดยอัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน -- บทที่ 8 การประเมินและตัดสินใจกรณีที่ต้องเลือกทางเลือกหนึ่งทางเลือก -- บทที่ 9 การวิเคราะห์การแทนที่ -- บทที่ 10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษี -- บทที่ 11 ค่าเสื่อมราคา -- บทที่ 12 การวิเคราะห์ภายใต้ภาษี -- บทที่ 13 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุน -- บทที่ 14 การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544