หลักการและกฎเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 = Principles and rules of the Competition Act of 1999 / เขียนโดย สุธีร์ ศุภนิตย์.  (Text) (Text)

สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549
กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์
Call no.: KPT3220 .ส736 2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1, แก้ไขเพิ่มเติม / โดย กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์Description: 9, 159 หน้าISBN: 9786167398846Other title: Principles and rules of the Competition Act of 1999 [Parallel title]Subject(s): กฎหมายป้องกันการผูกขาด -- ไทยสุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549LOC classification: KPT3220 | .ส736 2555
Contents:ข้อความทั่วไป -- บทที่ 1 สาระสำคัญแห่งกฎหมาย -- บทที่ 2 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการผูกขาดและการแข่งขัน -- บทที่ 3 การควบคุมพฤติกรรมของผู้มีอำนาจเหนือตลาด -- บทที่ 4 การควบคุมการควบกิจการ -- บทที่ 5 การควบคุมพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขัน -- ภาคผนวก ก พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 -- ภาคผนวก ข ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า -- ภาคผนวก ค แนวปฏิบัติการใช้อำนาจเหนือตลาดในทางมิชอบ ตามมาตรา 25 -- ภาคผนวก ง แนวปฏิบัติการตกลงร่วมกันทางธุรกิจ ตามมาตรา 27 -- ภาคผนวก จ แนวปฏิบัติพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 29.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3220 .ส736 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013929469
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3220 .ส736 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013693271
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books KPT3220 .ส736 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Sanya Dharmasakti Library ไปยัง Pridi Banomyong Library ตั้งแต่วันที่ 06/06/2022 31379013693230
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3220 .ส736 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013693248
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3220 .ส736 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013693255
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3220 .ส736 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013693263
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3220 .ส736 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015620082
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3220 .ส736 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013789632
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3220 .ส736 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013789624
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3220 .ส736 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013789616
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT3220 .ส736 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 22/08/2022 31379013789608
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3220 .ส736 ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์สุธีร์ ศุภนิตย์. KPT3220 .ส736 2555 หลักการและกฎเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 = Principles and rules of the Competition Act of 1999 / KPT3220 .ส736 2555 หลักการและกฎเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 = Principles and rules of the Competition Act of 1999 / KPT3220 .ส736 2555 หลักการและกฎเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 = Principles and rules of the Competition Act of 1999 / KPT3220 .ส736 2555 หลักการและกฎเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 = Principles and rules of the Competition Act of 1999 / KPT3220 .ส736 2555 หลักการและกฎเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 = Principles and rules of the Competition Act of 1999 / KPT3220.A31999A4 2001 Competition Act, B.E. 2542 (1999) /

ข้อความทั่วไป -- บทที่ 1 สาระสำคัญแห่งกฎหมาย -- บทที่ 2 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการผูกขาดและการแข่งขัน -- บทที่ 3 การควบคุมพฤติกรรมของผู้มีอำนาจเหนือตลาด -- บทที่ 4 การควบคุมการควบกิจการ -- บทที่ 5 การควบคุมพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขัน -- ภาคผนวก ก พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 -- ภาคผนวก ข ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า -- ภาคผนวก ค แนวปฏิบัติการใช้อำนาจเหนือตลาดในทางมิชอบ ตามมาตรา 25 -- ภาคผนวก ง แนวปฏิบัติการตกลงร่วมกันทางธุรกิจ ตามมาตรา 27 -- ภาคผนวก จ แนวปฏิบัติพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 29.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544