Advanced pediatrics : an endless professional learning / นวลจันทร์ ปราบพาล ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

นวลจันทร์ ปราบพาล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Call no.: WS200 .อ838 2554Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: x, 345 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786165513739Other title: การอบรมระยะสั้นกุมารเวชศาสตร์ 2554 Advanced pediatrics : an endless professional learning [Cover title]Subject(s): กุมารเวชศาสตร์เด็ก -- โรค
Contents:1. Breast feeding : precious art of nurturing / คุณหญิงส่าหรี จิตตินันทน์ -- 2. Effect of long-chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFA) on growth and development in infants / สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ -- 3. Optional ingredients in infant feeding : short and long-term health outcomes / ศิรินุช ชมโท -- 4. Emergency on pediatric hepatobiliary disease / วรนุช จงศรีสวัสดิ์ -- 5. Emergency in pediatric hepatobiliary disease / ยง ภู่วรวรรณ -- 6. Continuing care for at risk infants / พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์ -- 7. Global trends in medical genetics / กัญญา ศุภปีติพร, วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ -- 8. Steps in adolescent health care / ฉันท์สุดา พงษ์พันธุ์เจริญ -- 9. Communication skill with adolescent / ชิษณุ พันธุ์เจริญ -- 10. Advanced in antimicrobial agents : new antibiotics / ศศิธร ลิขิตนุกูล -- 11. Antifungal agents for treatment of invasive fungal infection / ธันยวีร์ ภูธนกิจ -- 12. Asthma in young children / พรรณทิพา ฉัตรชาตรี -- 13. Clinical use of montelukast in respiratory allergy /จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ -- 14. Hypersensitivity reactions to beta-lactam antibiotics / นริศรา สุรทานต์นนท์ -- 15. Pubertal variants / วิชิต สุพรศิลป์ชัย -- 16. Acute respiratory distress syndrome : pathogenesis and novel therapeutic modalities / เขมชาติ พงศานนท์ -- 17. The most advanced option for severe refractory respiratory cardiovascular failure : Extra Corporeal Membrance Oxygenation (ECMO) / รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ, จุล นำชัยศิริ -- 18. What's new in autistic spectrum disorder? / จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์ -- 19. Update on pediatric spectrum disorder? / นวลจันทร์ ปราบพาล -- 20. Airway clesrance and lung expansion therapy / จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ -- 21. Respiratory home care for children with chronic lung diseases /สุชาดา ศรีทิพยวรรณ -- 22. Pulmonary hypertension : update in management / กัญญลักษณ์ วิเทศสนธิ, อภิชัย คงพัฒนะโยธิน -- 23. Pediatric life support 2010 / วิทวัส ลออคุณ -- 24. Update in hemagioma : role of laser / ศิริวรรณ วนานุกูล -- 25. Subglottic hemangioma / จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ -- 26. Update medical treatment of hemangioma / สุชีรา ฉัตรเพริดพราย -- 27. Hyponatremia in children / พรพิมล เรียนถาวร -- 28. Hypokelemia / ธวัชชัย ดีขจรเดช -- 29. Metabolic alkalosis / ธวัชชัย ดีขจรเดช -- 30. Non-invasive mechanical ventilation / เขมชาติ พงศานนท์ -- 31. Skin manifestations of lupus erythematosus and juvenile dermatomyositis / ศิริวรรณ วนานุกูล -- 32. Vasculitides in children / สุชีรา ฉัตรเพริดพราย -- 33. Atypical forms of congenital adrenal hyperplasia / ธนินี สหกิจรุ่งเรือง -- 34. Steroid 21-hydroxylase deficiency congenital adrenal hyperplasia / สาโรช นิมกาญจน์ -- 35. Thalassemia : current knowledge and management /ปัญญา เสกสรรค์, กัญญา ศุภปีติพร, ดารินทร์ ซอโสตถิกุล -- 36. How to optimized height in children with early puberty / สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS200 .อ838 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013700001
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS200 .อ838 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013699997
รายการจองทั้งหมด: 0

1. Breast feeding : precious art of nurturing / คุณหญิงส่าหรี จิตตินันทน์ -- 2. Effect of long-chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFA) on growth and development in infants / สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ -- 3. Optional ingredients in infant feeding : short and long-term health outcomes / ศิรินุช ชมโท -- 4. Emergency on pediatric hepatobiliary disease / วรนุช จงศรีสวัสดิ์ -- 5. Emergency in pediatric hepatobiliary disease / ยง ภู่วรวรรณ -- 6. Continuing care for at risk infants / พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์ -- 7. Global trends in medical genetics / กัญญา ศุภปีติพร, วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ -- 8. Steps in adolescent health care / ฉันท์สุดา พงษ์พันธุ์เจริญ -- 9. Communication skill with adolescent / ชิษณุ พันธุ์เจริญ -- 10. Advanced in antimicrobial agents : new antibiotics / ศศิธร ลิขิตนุกูล -- 11. Antifungal agents for treatment of invasive fungal infection / ธันยวีร์ ภูธนกิจ -- 12. Asthma in young children / พรรณทิพา ฉัตรชาตรี -- 13. Clinical use of montelukast in respiratory allergy /จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ -- 14. Hypersensitivity reactions to beta-lactam antibiotics / นริศรา สุรทานต์นนท์ -- 15. Pubertal variants / วิชิต สุพรศิลป์ชัย -- 16. Acute respiratory distress syndrome : pathogenesis and novel therapeutic modalities / เขมชาติ พงศานนท์ -- 17. The most advanced option for severe refractory respiratory cardiovascular failure : Extra Corporeal Membrance Oxygenation (ECMO) / รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ, จุล นำชัยศิริ -- 18. What's new in autistic spectrum disorder? / จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์ -- 19. Update on pediatric spectrum disorder? / นวลจันทร์ ปราบพาล -- 20. Airway clesrance and lung expansion therapy / จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ -- 21. Respiratory home care for children with chronic lung diseases /สุชาดา ศรีทิพยวรรณ -- 22. Pulmonary hypertension : update in management / กัญญลักษณ์ วิเทศสนธิ, อภิชัย คงพัฒนะโยธิน -- 23. Pediatric life support 2010 / วิทวัส ลออคุณ -- 24. Update in hemagioma : role of laser / ศิริวรรณ วนานุกูล -- 25. Subglottic hemangioma / จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ -- 26. Update medical treatment of hemangioma / สุชีรา ฉัตรเพริดพราย -- 27. Hyponatremia in children / พรพิมล เรียนถาวร -- 28. Hypokelemia / ธวัชชัย ดีขจรเดช -- 29. Metabolic alkalosis / ธวัชชัย ดีขจรเดช -- 30. Non-invasive mechanical ventilation / เขมชาติ พงศานนท์ -- 31. Skin manifestations of lupus erythematosus and juvenile dermatomyositis / ศิริวรรณ วนานุกูล -- 32. Vasculitides in children / สุชีรา ฉัตรเพริดพราย -- 33. Atypical forms of congenital adrenal hyperplasia / ธนินี สหกิจรุ่งเรือง -- 34. Steroid 21-hydroxylase deficiency congenital adrenal hyperplasia / สาโรช นิมกาญจน์ -- 35. Thalassemia : current knowledge and management /ปัญญา เสกสรรค์, กัญญา ศุภปีติพร, ดารินทร์ ซอโสตถิกุล -- 36. How to optimized height in children with early puberty / สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544