พิจารณาในกรมดำรงฯ เมื่อพระชนม์ครบ 150 : โดยรวบรวมทัศนะของ ส. ศิวรักษ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2493-พ.ศ. 2555.  (Text) (Text)

สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2475-
Call no.: DS570.6.ด6 ส75 2555Publication: กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 20, 306 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.; แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพตามทัศนะของ ส. ศิวรักษ์ในช่วง 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2493-พ.ศ. 2523 ของ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 2525.ISBN: 9789743157752Subject(s): ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486LOC classification: DS570.6.ด6 | ส75 2555
Contents:1. พระประวัติย่อ (2493) -- 2. เก็บอัฐิสมัยใหม่ เข้าใจเกินตำรา (2493) -- 3. Prince Damrong (1957) -- 4. สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2501) -- 5. ข้อเสนอเรื่องฉลองรอบศตวรรษ (2502) -- 6. สมเด็จกรมพระยาดำรงกับวรรณกรรมของชาติ (2505) -- 7. ปาฐกถาเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2507) -- 8. พระประวัติและงานของสมเด็จ (2509) -- 9. หนังสือเกี่ยวกับสมเด็จฯ (2511) -- 10. 9 รอบพระนักษัตร (2513) -- 11. The life and work of Prince Damrong (1978) -- 12. ชีวิตและงานของสมเด็จฯ (2522) -- 13. แง่หนึ่งของการศึกษาเกี่ยวกับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพข้อเสนอของ ส. ศิวรักษ์ (2521) -- 14. สมเด็จกับสภาพวิชาการไทยในปัจจุบัน พ.ศ. 2522 -- 15. สมเด็จกรมพระยาดำรงฯ กับประวัติศาสตร์โบราณคดีของไทยในปัจจุบัน (2523) -- ภาคผนวก. 1. ปาฐกถาเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ -- 2. ลูกท่านหลานเธอ ร.4 -- 3. คำนำ จากหนังสือ ให้พระยาอนุมานฯ -- 4. สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพตามทัศนะของ ส. ศิวรักษ์ -- 5. พิจารณาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อพระชาตกาลครบศตวรรษครึ่ง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS570.6.ด6 ส75 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012339025
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room DS570.6.ด6 ส75 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015109102
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS570.6.ด6 ส75 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014561600
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS570.6.ด6 ส75 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013691465
รายการจองทั้งหมด: 0

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพตามทัศนะของ ส. ศิวรักษ์ในช่วง 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2493-พ.ศ. 2523 ของ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 2525.

1. พระประวัติย่อ (2493) -- 2. เก็บอัฐิสมัยใหม่ เข้าใจเกินตำรา (2493) -- 3. Prince Damrong (1957) -- 4. สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2501) -- 5. ข้อเสนอเรื่องฉลองรอบศตวรรษ (2502) -- 6. สมเด็จกรมพระยาดำรงกับวรรณกรรมของชาติ (2505) -- 7. ปาฐกถาเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2507) -- 8. พระประวัติและงานของสมเด็จ (2509) -- 9. หนังสือเกี่ยวกับสมเด็จฯ (2511) -- 10. 9 รอบพระนักษัตร (2513) -- 11. The life and work of Prince Damrong (1978) -- 12. ชีวิตและงานของสมเด็จฯ (2522) -- 13. แง่หนึ่งของการศึกษาเกี่ยวกับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพข้อเสนอของ ส. ศิวรักษ์ (2521) -- 14. สมเด็จกับสภาพวิชาการไทยในปัจจุบัน พ.ศ. 2522 -- 15. สมเด็จกรมพระยาดำรงฯ กับประวัติศาสตร์โบราณคดีของไทยในปัจจุบัน (2523) -- ภาคผนวก. 1. ปาฐกถาเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ -- 2. ลูกท่านหลานเธอ ร.4 -- 3. คำนำ จากหนังสือ ให้พระยาอนุมานฯ -- 4. สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพตามทัศนะของ ส. ศิวรักษ์ -- 5. พิจารณาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อพระชาตกาลครบศตวรรษครึ่ง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544