การสร้างและพัฒนา "ฅน" ยุติธรรม / [โดย อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์] ; บรรณาธิการ จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, กมลทิพย์ คติการ.  (Text) (Text)

อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์, 2501-
จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | กมลทิพย์ คติการ, 2496- | คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
Call no.: KPT1600 .อ622 2554Series: โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย (Thai criminal justice reform forum): ลำดับที่ 3.Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 134 หน้าISBN: 9789747560879Subject(s): นักกฎหมาย -- ไทยจรรยาบรรณทางกฎหมาย -- ไทยLOC classification: KPT1600 | .อ622 2554
Contents:บทนำ -- กรอบแนวคิดและทบทวนวรรณกรรม การสร้างและพัฒนา "ฅน" ยุติธรรม / โดย อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ -- รายงานสรุป สังเคราะห์บทเรียนและข้อเสนอแนวทางการพัฒนา / บรรณาธิกรณ์ โดย จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, กมลทิพย์ คติการ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1600 .อ622 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012336328
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1600 .อ622 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013700068
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT1600 .อ622 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013710661
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1600 .อ622 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013700076
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1600 .อ622 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013710653
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT1600.ก67 ก64 บุคคลหลายหลากวิพากษ์นักกฎหมาย / KPT1600.ก67 ง63 2558 หลักวิชาชีพนักกฎหมายในยุคปฏิรูป : งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 / KPT1600 .น63 ความรู้และแนวปฏิบัติงานการคดีสำหรับนิติกร / KPT1600 .อ622 2554 การสร้างและพัฒนา "ฅน" ยุติธรรม / KPT1604.ก28 2540 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538 พร้อมกฎกระทรวง ประกาศคณะอนุกรรมการตุลาการ / KPT1604 .จ73 รายงานการวิจัยทิศทางการวางแผนกำลังคนเพื่อรองรับการอำนวยความยุติธรรม ในทศวรรษหน้า = KPT1604 .น653 2554 โครงการพัฒนา Law Clerk เพื่อสนับสนุนการพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม :

บทนำ -- กรอบแนวคิดและทบทวนวรรณกรรม การสร้างและพัฒนา "ฅน" ยุติธรรม / โดย อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ -- รายงานสรุป สังเคราะห์บทเรียนและข้อเสนอแนวทางการพัฒนา / บรรณาธิกรณ์ โดย จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, กมลทิพย์ คติการ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544