บทบาทกระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ / [โดย ศราวุฒิ ประทุมราช] ; บรรณาธิการ จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, กมลทิพย์ คติการ.  (Text) (Text)

ศราวุฒิ ประทุมราช
จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | กมลทิพย์ คติการ, 2496- | คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
Call no.: KPT2460 .ศ465 2554Series: โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย (Thai criminal justice reform forum): ลำดับที่ 9.Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 98 หน้าISBN: 9786167187808Subject(s): สิทธิมนุษยชน -- ไทย (ภาคใต้)การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย (ภาคใต้)LOC classification: KPT2460 | .ศ465 2554
Contents:บทนำ -- กรอบแนวคิดและทบทวนวรรณกรรม "บทบาทกระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้" / โดย ศราวุฒิ ประทุมราช -- รายงานสรุป สังเคราะห์บทเรียนและข้อเสนอแนวทางการพัฒนา / บรรณาธิกรณ์ โดย จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, กมลทิพย์ คติการ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ศ465 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012336385
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ศ465 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013700225
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2460 .ศ465 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013710802
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .ศ465 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013710794
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2460 .ว65 120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด : KPT2460 .ว65 120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด : KPT2460 .ศ64 2560 ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / KPT2460 .ศ465 2554 บทบาทกระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ / KPT2460 .ศ634 2557 ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ / KPT2460 .ศ634 2557 ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ / KPT2460 .ส63 สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /

บทนำ -- กรอบแนวคิดและทบทวนวรรณกรรม "บทบาทกระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้" / โดย ศราวุฒิ ประทุมราช -- รายงานสรุป สังเคราะห์บทเรียนและข้อเสนอแนวทางการพัฒนา / บรรณาธิกรณ์ โดย จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, กมลทิพย์ คติการ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544