การศึกษาการยอมรับของประชาชนต่อบทบาทด้านการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นำท้องที่ : กรณีศึกษาตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / โดย คณิต เจียหลิม.  (Text) (Text)

คณิต เจียหลิม, 2509-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Call no.: JS7153.3.ก8 ค363 2554Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Description: 7, 67 แผ่นNotes: สารนิพนธ์ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต.Other title: Public acceptance on local development roles of local leaders : a case study of Surasak Sub-district, Sri Racha District, Chonburi Province [Added title page title]Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณีกำนันและผู้ใหญ่บ้าน -- ไทย -- ชลบุรีLOC classification: JS7153.3.ก8 | ค363 2554
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ค363 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013695995
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
JS7153.3.ก8 ก95 กระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นโดยการพัฒนาชุมชน : JS7153.3.ก8 ก638 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล = JS7153.3.ก8 ก645 การเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : JS7153.3.ก8 ค363 2554 การศึกษาการยอมรับของประชาชนต่อบทบาทด้านการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นำท้องที่ : JS7153.3.ก8 ค942 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิสัยทัศน์และอำนาจใหม่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 12-16 กันยายน 2548 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา / JS7153.3.ก8 จ624 2553 รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) / JS7153.3.ก8 ถ56 2558 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม =

สารนิพนธ์ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต.

Kanit Jealim.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544