ปัญหาบางประการตามมาตรา 41 แห่งประมวลรัษฎากร : ศึกษากรณีการเปลี่ยนสถานะความมีถิ่นที่อยู่ของบุคคลธรรมดาเพื่อเลี่ยงภาษีเงินได้ / โดย ศรุตยา เดชธรรมรงค์.  (Text) (Text)

ศรุตยา เดชธรรมรงค์, 2529-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT3695 .ศ473 2555Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Description: 9, 151 แผ่นOther title: Selected problems in section 41 of Thai Revenue Code : the case study on residence status change of natural person for tax avoidance purpose [Added title page title]Subject(s): การหนีภาษี -- ไทยการหนีภาษีLOC classification: KPT3695 | .ศ473 2555Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษี.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT3695 .ศ473 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013697728
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT3693 .ร36 2559 ปัญหาการสอบสวนคดีความผิดตามกฎหมายภาษีอากรที่มีโทษทางอาญา / KPT3695 .ฉ634 2554 ปัญหาการเลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : KPT3695 .พ634 2555 มาตรการป้องกันการหลบหลีกภาษีเงินได้ : KPT3695 .ศ473 2555 ปัญหาบางประการตามมาตรา 41 แห่งประมวลรัษฎากร : KPT3705 .ศ464 2554 การนิรโทษกรรมทางภาษีอากร / KPT3709.ก352548ก4 2548 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการอนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าวของรัฐสภา / KPT3709 .ท425 การควบคุมฝ่ายปกครองในสถานการณ์ฉุกเฉิน = The state of emergency and the control of administrative agency /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษี.

Sarutaya Dechthammarong.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544