ความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 / โดย พัสสน ตันติเตมิท.

By: พัสสน ตันติเตมิท, 2529-.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT4516 .พ655 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Description: 9, 224 แผ่น.Other title: Misconduct in office under section 157 of the Thai penal code [Added title page title].Subject(s): ความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- ไทย | ความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการDissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Stacks
Theses KPT4516 .พ655 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013696878
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Stacks
Theses KPT4516 .พ655 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013696886
รายการจองทั้งหมด: 0
กำลังเรียกดู Sanya Dharmasakti Library ชั้นหนังสือ ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
KPT4516 .พ25 การศึกษารูปแบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : รายงานการวิจัย / KPT4516 .พ25 การศึกษารูปแบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : รายงานการวิจัย / KPT4516 .พ454 2554 ความรับผิดทางอาญาฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากการใช้อำนาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ / KPT4516 .พ655 2555 ความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 / KPT4516 .ว67 การยกเว้นโทษในฐานความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา = The exculpation of crime of malfeasence in office in penal code / KPT4516 .ว649 การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. = Inspection of assets and liabilities of non-political state officials by the National Counter Corruption Commission / KPT4516 .ว649 การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. = Inspection of assets and liabilities of non-political state officials by the National Counter Corruption Commission /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา.

Patson Tantitamit, 1986-

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455