การพยาบาลทางอายุรศาสตร์. เล่ม 4 / สมจิต หนุเจริญกุล บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

สมจิต หนุเจริญกุล | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
Call no.: WY150 .ก58 2543 ล. 4Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 [2000]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9Description: 294 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5, (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1) 2534.ISBN: 974872885Subject(s): การดูแลด้านการพยาบาลอายุรศาสตร์
Contents:บทที่ 1. การช่วยเหลือผู้ป่วยในการเผชิญกับภาวะวิกฤตของชีวิต / สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 2. การพยาบาลผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว (Unconscious) / สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 3. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดของสมองปัจจุบัน (Cerebrovascular Accient หรือ Storke) / สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 4. การพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก / รัตนา มาศเกษม -- บทที่ 5. การพยาบาลผู้ป่วยสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Encephalitis) / สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 6. การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษและยาเกินขนาด / อมรา ปานทับทิม -- บทที่ 7. พิษของยาฆ่าแมลงออกาโนฟอสเฟต (Organophosphate) / สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 8. พิษของยาปราบวัชพืชพาราคว็อท (Paraquat Poisoning) / สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 9. พิษของยาเกินขนาด / ประคอง อินทรสมบัติ, สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 10. ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System) / อรสา พันธ์ภักดี -- บทที่ 11. การพยาบาลผู้ป่วยโรคของไฮโปทาลามัสและต่อมพิตูอิทารี / อรสา พันธ์ภักดี -- บทที่ 12. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์ / บุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์, สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 13. การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดต่อมธัยรอยด์ / เอมอร ดำรงค์เลิศ -- บทที่ 14. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมพาราธัยรอยด์ / สุภาณี กาญจนจารี -- บทที่ 15. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมหมวกไต / ประคอง อินทรสมบัติ, วารุณี พนัสพรประสิทธิ์, ยุบล สุขสะอาด -- บทที่ 16. การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน / วัลลา ตันตโยทัย, อดิสัย สงดี -- บทที่ 17. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินของโรคเบาหวาน / อรสา พันธ์ภักดี.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books Shelving Cart WY150 .ก58 2543 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013703245

พย. 321

พย. 391

รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5, (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1) 2534.

บทที่ 1. การช่วยเหลือผู้ป่วยในการเผชิญกับภาวะวิกฤตของชีวิต / สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 2. การพยาบาลผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว (Unconscious) / สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 3. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดของสมองปัจจุบัน (Cerebrovascular Accient หรือ Storke) / สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 4. การพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก / รัตนา มาศเกษม -- บทที่ 5. การพยาบาลผู้ป่วยสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Encephalitis) / สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 6. การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษและยาเกินขนาด / อมรา ปานทับทิม -- บทที่ 7. พิษของยาฆ่าแมลงออกาโนฟอสเฟต (Organophosphate) / สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 8. พิษของยาปราบวัชพืชพาราคว็อท (Paraquat Poisoning) / สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 9. พิษของยาเกินขนาด / ประคอง อินทรสมบัติ, สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 10. ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System) / อรสา พันธ์ภักดี -- บทที่ 11. การพยาบาลผู้ป่วยโรคของไฮโปทาลามัสและต่อมพิตูอิทารี / อรสา พันธ์ภักดี -- บทที่ 12. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์ / บุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์, สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 13. การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดต่อมธัยรอยด์ / เอมอร ดำรงค์เลิศ -- บทที่ 14. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมพาราธัยรอยด์ / สุภาณี กาญจนจารี -- บทที่ 15. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมหมวกไต / ประคอง อินทรสมบัติ, วารุณี พนัสพรประสิทธิ์, ยุบล สุขสะอาด -- บทที่ 16. การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน / วัลลา ตันตโยทัย, อดิสัย สงดี -- บทที่ 17. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินของโรคเบาหวาน / อรสา พันธ์ภักดี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544