แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2552-2555) / สำนักงานแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (Text) (Text)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักงานแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
Call no.: 155/2555Publication: กรุงเทพฯ : แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 [2009]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 36 หน้า : ภาพประกอบNotes: แผนงานนี้อยู่ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)Subject(s): การคุ้มครองผู้บริโภค -- ไทย
Contents:สถานการณ์และการดำเนินงานที่ผ่านมา -- วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ -- การบริหารแผนงาน -- การติดตามประเมินผล -- ระยะเวลาในการดำเนินการ -- ผลลัพธ์ที่คาดหวัง -- องค์กรผู้รับผิดชอบแผนงาน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Nongyao Chaiseri Library
Documents Circulation Counter 155/2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013714101
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC 2009 596714 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014262886
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Nongyao Chaiseri Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
019/2556 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2553-2557) / 193/2555 ผลของสารสกัดจากลูกยอต่อการสร้างมิวซินในเซลล์บุทางเดินหายใจมนุษย์ = 193/2555 ผลของสารสกัดจากลูกยอต่อการสร้างมิวซินในเซลล์บุทางเดินหายใจมนุษย์ = 155/2555 แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2552-2555) / 036/2556 คู่มือ-- วัยรุ่นและเยาวชน : การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม / 166/2555 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการควบคุมยาสูบ / 148/2555 ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต (living will) :

แผนงานนี้อยู่ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สถานการณ์และการดำเนินงานที่ผ่านมา -- วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ -- การบริหารแผนงาน -- การติดตามประเมินผล -- ระยะเวลาในการดำเนินการ -- ผลลัพธ์ที่คาดหวัง -- องค์กรผู้รับผิดชอบแผนงาน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544