การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทย = Development of organic agriculture in Thailand : รายงานการวิจัย / โดย ชยาพร วัฒนศิริ ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

ชยาพร วัฒนศิริ | วิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล | ประภาพร วีรกิจ
Call no.: S605.5 .ก643 2553Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553 [2010]Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Notes: งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.Other title: Development of organic agriculture in Thailand [Parallel title]Subject(s): เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทยเกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทยงานวิจัย / ResearchLOC classification: S605.5 | .ก643 2553
Contents:การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของผักเกษตรอินทรีย์ / ชยาพร วัฒนศิริ ... [และคนอื่น ๆ] -- การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในประเทศไทย / วิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล, ประภาพร วีรกิจ, ชยาพร วัฒนศิริ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks S605.5 .ก643 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013705489
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
S604.5 .อ64 ซับน้ำตาแม่ธรณี / S604.5 .อ64 ซับน้ำตาแม่ธรณี / S605.2.ท9 ว437 การพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน : S605.5 .ก643 2553 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทย = S605.5 .ก645 2552 การศึกษาศักยภาพการผลิตผักอินทรีย์และแนวทางการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาคการผลิตและการตลาดผักอินทรีย์อย่างครบวงจร = S605.5 .ก753 2549 เกษตรอินทรีย์กับเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน / S605.5 .ก6435 2557 การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนเพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านทัพไทย ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ = Development potential of sustainable organic agriculture for self sufficiency based on sufficiency economy at Bann ThapThai, Tambon Thamo, Amphoe Prasat, Surin Province : รายงานการวิจัย /

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของผักเกษตรอินทรีย์ / ชยาพร วัฒนศิริ ... [และคนอื่น ๆ] -- การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในประเทศไทย / วิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล, ประภาพร วีรกิจ, ชยาพร วัฒนศิริ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544