สถิติประยุกต์สำหรับการผังเมือง / พรพรรณ วีระปรียากูร.  (Text) (Text)

พรพรรณ วีระปรียากูร
Call no.: HT166 .พ434 2554Series: โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสถิติของมหาบัณฑิตสู่การเป็นนักผังเมืองมืออาชีพPublication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 141 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789744665973Subject(s): ผังเมือง -- ระเบียบวิธีทางสถิติLOC classification: HT166 | .พ434 2554
Contents:บทที่ 1 สถิติประยุกต์: ความหมายและการนำไปใช้ -- บทที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ -- บทที่ 3 การวิเคราะห์จัดกลุ่ม -- บทที่ 4 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล -- บทที่ 5 การวิเคราะห์จำแนกประเภท -- บทที่ 6 การวิเคราะห์การถดถอย -- บทที่ 7 การวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติก -- บทที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุ
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HT166 .พ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013282497
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HT166 .พ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013282489
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HT166 .พ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013282505
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HT166 .พ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013712386
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HT166 .พ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013712394
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 สถิติประยุกต์: ความหมายและการนำไปใช้ -- บทที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ -- บทที่ 3 การวิเคราะห์จัดกลุ่ม -- บทที่ 4 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล -- บทที่ 5 การวิเคราะห์จำแนกประเภท -- บทที่ 6 การวิเคราะห์การถดถอย -- บทที่ 7 การวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติก -- บทที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุ

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544