หัตถการในเด็ก = Pediatric procedures / สุวรรณี วิษณุโยธิน, รสวันต์ อารีมิตร, กุณฑล วิชาจารย์ บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

สุวรรณี วิษณุโยธิน | รสวันต์ อารีมิตร | กุณฑล วิชาจารย์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Call no.: WS39 .ห632 2555Publication: [ขอนแก่น] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2555] [2012]Description: ก-ช, 251 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162231674Other title: Pediatric procedures [Parallel title]Subject(s): กุมารเวชศาสตร์ -- คู่มือการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
Contents:บทที่ 1. การเตรียมความพร้อมก่อนทำหัตถการ -- บทที่ 2. เทคนิคการตรวจและปฏิบัติต่อเด็กที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ -- บทที่ 3. การลดความกลัว ความวิตกกังวล และความเจ็บปวด -- บทที่ 4. การควบคุมการเคลื่อนไหว = Restraints -- บทที่ 5. การป้องกันการแพร่กระจายเชื้้อ และเทคนิคปลอดเชื้อ = Standard precaution and aseptic technique -- บทที่ 6. การเช็ดตัวเพื่อลดไข้ = Tepid water sponge bath -- บทที่ 7. การควบคุมการเคลื่อนไหวโดยการห่อด้วยผ้า = Folded sheet immobilization -- บทที่ 8. การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ = Intramuscular injection -- บทที่ 9. การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง = Subcutaneous injection -- บทที่ 10. การฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง = Intradermal injection -- บทที่ 11. การเจาะเลือจากส้นเท้าเด็ก = Heel stick puncture -- บทที่ 12. การเจาะเลือดจากหลอดเลือดแดง = Arterial puncture -- บทที่ 13. การเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำส่วนปลาย = Peripheral venous puncture -- บทที่ 14. การให้สารน้ำทางหลอดเลือดำส่วนปลาย = Peripheral venous infusion -- บทที่ 15. การให้สารน้ำทางไขกระดูก = Intraosseous infusion -- บทที่ 16. การใส่สายสวนหลอดเลือดดำขนาดใหญ่ = Central venous cannulation by Seldinger technique -- บทที่ 17. Venous cutdown catheterization -- บทที่ 18. การเจาะหลัง = Lumbar puncture -- บทที่ 19. การเจาะน้ำในช่องใต้ดูรา = Subdural puncture -- บทที่ 20. การเจาะน้ำจากช่องสมอง = Ventricular puncture -- บทที่ 21. การให้ยาพ่นฝอยละออง = Aerosol therapy -- บทที่ 22. การใช้ Peak Flow Meter -- บทที่ 23. การบำบัดด้วยออกซิเจน = Oxyen therapy -- บทที่ 24. การเจาะช่องน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด = Thoracentesis -- บทที่ 25. การเจาะระบายลมในช่องเยื่อหุ้มปอด = Needle thoracostomy -- บทที่ 26. การใส่ท่อระบายลมหรือน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด = Tube thoracostomy -- บทที่ 27. การใส่ท่อหลอดลมคอ = Endotracheal intubation -- บทที่ 28. การดูดเสมหะจากท่อหลอดลมคอ = Suction from endotracheal / tracheostomy tube -- บทที่ 29. การช่วยกู้ชีพเบื้องต้นในเด็ก = Pediatrics cardiopulmonary resuscitation -- บทที่ 30. Defibrillation and cardioversion -- บทที่ 31. การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อมีการสำลักสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่หลอดลม = Relief of foreign body airway obstruction -- บทที่ 32. การเจาะน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ = Pericardiocentesis -- บทที่ 33. การใส่สายสวนกระเพาะอาหาร = Orogastric, nasogastric intubation -- บทที่ 34. การเจาะท้อง = Abdominal paracentesis -- บทที่ 35. การล้างไตทางช่องท้อง = Acute peritoneal dialysis -- บทที่ 36. การเก็บปัสสาวะทางหน้าท้องเพื่อเพาะเชื้อ = Suprapubic bladder aspiration -- บทที่ 37. การสวนปัสสาวะ = Bladder catheterization -- บทที่ 38. การเจาะไขกระดูกและการตัดชิ้นกระดูกในไขกระดูก = Bone marrow aspiration & biopsy -- บทที่ 39. การทำ skin biopsy -- บทที่ 40. การเจาะข้อในเด็ก = Arthrocentesis -- บทที่ 41. การรักษาแกรนูโลมาสะดือด้วยการจี้ด้วย silver nitrate = Umbilical granuloma cauterization with silver nitrate -- บทที่ 42. การใส่สายสวนหลอดเลือดแดงสายสะดือ = Umbilical artery catheterization -- บทที่ 43. การใส่สายสวนหลอดเลือดดำสายสะดือ = Umbilical vein catheterization -- บทที่ 44. การเปลี่ยนถ่ายเลือดทางหลอดเลือดทางหลอดเลือดสายสะดือ = Exchange transfusion -- บทที่ 45. การรักษาภาวะตัวเหลืองด้วยเครื่องส่องไฟ = Phototherapy -- บทที่ 46. ตู้อบแรกเกิด = Incubator.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS39 .ห632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013809778

พย. 393

Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS39 .ห632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013809745
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS39 .ห632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013809794
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS39 .ห632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013809760
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS39 .ห632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013809752
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS39 .ห632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013809786
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS39 .ห632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013809737
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS39 .ห632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013809729
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS39 .ห632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013809711
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS39 .ห632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013809802
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS39 .ห632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013717005
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1. การเตรียมความพร้อมก่อนทำหัตถการ -- บทที่ 2. เทคนิคการตรวจและปฏิบัติต่อเด็กที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ -- บทที่ 3. การลดความกลัว ความวิตกกังวล และความเจ็บปวด -- บทที่ 4. การควบคุมการเคลื่อนไหว = Restraints -- บทที่ 5. การป้องกันการแพร่กระจายเชื้้อ และเทคนิคปลอดเชื้อ = Standard precaution and aseptic technique -- บทที่ 6. การเช็ดตัวเพื่อลดไข้ = Tepid water sponge bath -- บทที่ 7. การควบคุมการเคลื่อนไหวโดยการห่อด้วยผ้า = Folded sheet immobilization -- บทที่ 8. การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ = Intramuscular injection -- บทที่ 9. การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง = Subcutaneous injection -- บทที่ 10. การฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง = Intradermal injection -- บทที่ 11. การเจาะเลือจากส้นเท้าเด็ก = Heel stick puncture -- บทที่ 12. การเจาะเลือดจากหลอดเลือดแดง = Arterial puncture -- บทที่ 13. การเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำส่วนปลาย = Peripheral venous puncture -- บทที่ 14. การให้สารน้ำทางหลอดเลือดำส่วนปลาย = Peripheral venous infusion -- บทที่ 15. การให้สารน้ำทางไขกระดูก = Intraosseous infusion -- บทที่ 16. การใส่สายสวนหลอดเลือดดำขนาดใหญ่ = Central venous cannulation by Seldinger technique -- บทที่ 17. Venous cutdown catheterization -- บทที่ 18. การเจาะหลัง = Lumbar puncture -- บทที่ 19. การเจาะน้ำในช่องใต้ดูรา = Subdural puncture -- บทที่ 20. การเจาะน้ำจากช่องสมอง = Ventricular puncture -- บทที่ 21. การให้ยาพ่นฝอยละออง = Aerosol therapy -- บทที่ 22. การใช้ Peak Flow Meter -- บทที่ 23. การบำบัดด้วยออกซิเจน = Oxyen therapy -- บทที่ 24. การเจาะช่องน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด = Thoracentesis -- บทที่ 25. การเจาะระบายลมในช่องเยื่อหุ้มปอด = Needle thoracostomy -- บทที่ 26. การใส่ท่อระบายลมหรือน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด = Tube thoracostomy -- บทที่ 27. การใส่ท่อหลอดลมคอ = Endotracheal intubation -- บทที่ 28. การดูดเสมหะจากท่อหลอดลมคอ = Suction from endotracheal / tracheostomy tube -- บทที่ 29. การช่วยกู้ชีพเบื้องต้นในเด็ก = Pediatrics cardiopulmonary resuscitation -- บทที่ 30. Defibrillation and cardioversion -- บทที่ 31. การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อมีการสำลักสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่หลอดลม = Relief of foreign body airway obstruction -- บทที่ 32. การเจาะน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ = Pericardiocentesis -- บทที่ 33. การใส่สายสวนกระเพาะอาหาร = Orogastric, nasogastric intubation -- บทที่ 34. การเจาะท้อง = Abdominal paracentesis -- บทที่ 35. การล้างไตทางช่องท้อง = Acute peritoneal dialysis -- บทที่ 36. การเก็บปัสสาวะทางหน้าท้องเพื่อเพาะเชื้อ = Suprapubic bladder aspiration -- บทที่ 37. การสวนปัสสาวะ = Bladder catheterization -- บทที่ 38. การเจาะไขกระดูกและการตัดชิ้นกระดูกในไขกระดูก = Bone marrow aspiration & biopsy -- บทที่ 39. การทำ skin biopsy -- บทที่ 40. การเจาะข้อในเด็ก = Arthrocentesis -- บทที่ 41. การรักษาแกรนูโลมาสะดือด้วยการจี้ด้วย silver nitrate = Umbilical granuloma cauterization with silver nitrate -- บทที่ 42. การใส่สายสวนหลอดเลือดแดงสายสะดือ = Umbilical artery catheterization -- บทที่ 43. การใส่สายสวนหลอดเลือดดำสายสะดือ = Umbilical vein catheterization -- บทที่ 44. การเปลี่ยนถ่ายเลือดทางหลอดเลือดทางหลอดเลือดสายสะดือ = Exchange transfusion -- บทที่ 45. การรักษาภาวะตัวเหลืองด้วยเครื่องส่องไฟ = Phototherapy -- บทที่ 46. ตู้อบแรกเกิด = Incubator.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544