พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และประกาศ คำสั่ง ปี 2555 / กองนิติการ กรมการค้าภายใน.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
กรมการค้าภายใน. กองนิติการ
Call no.: KPT3210.ก28 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2555 [2012]Description: 303 หน้าSubject(s): ระเบียบราคา -- ไทยLOC classification: KPT3210.ก28 | 2555
Contents:พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 -- ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ -- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ -- ระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ -- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3210.ก28 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013716270
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3210.ก28 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013716254
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3210.ก28 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013716262
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3183 .ค74 คู่มือพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / KPT3190.ก67 ก64 กฎหมายเศรษฐกิจกับการพัฒนา : KPT3190.ก67 ก64 กฎหมายเศรษฐกิจกับการพัฒนา : KPT3210.ก28 2555 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และประกาศ คำสั่ง ปี 2555 / KPT3210.ก28 2556 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และประกาศ คำสั่ง ปี 2556 / KPT3220 .ส736 ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์สุธีร์ ศุภนิตย์. KPT3220 .ส736 ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์สุธีร์ ศุภนิตย์.

พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 -- ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ -- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ -- ระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ -- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544