รวมคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติตามพันธกิจ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 212 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ; คณะทำงาน พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Call no.: KPT2620.ก49 2554Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: ix, 338 หน้าISBN: 9789747725704Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2620.ก49 | 2554
Contents:การขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย คำพิพากษา / คำสั่งของศาลว่ามิชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย -- การขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีกล่าวหาบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ว่ากระทำการอันมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย -- การขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีกล่าวหาหน่วยงานของรัฐ ว่าการกระทำอันมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย -- การขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ/พระราชบัญญัติ/ร่างพระราชบัญญัติ/การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ/การตราพระราชบัญญัติ มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ -- การขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีอื่น ๆ -- บทความ-การฟ้องคดีของผู้เสียหายต่อศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี / โดย กมลชัย รัตนสกาววงศ์ -- ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติตามพันธกิจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 212 / โดย ปัญญา อุดชาชน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013718409
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014877493
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2620.ก49 2548 สรุปคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจ พ.ศ. 2541-2548 / KPT2620.ก49 2552 ประมวลแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา (ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) / KPT2620.ก49 2552 ประมวลแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา (ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) / KPT2620.ก49 2554 รวมคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติตามพันธกิจ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 212 / KPT2620.ก49 บ54 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2543 มกราคม-มิถุนายน (ที่ 1-26/2543) / KPT2620.ก49 บ54 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2543 มกราคม-มิถุนายน (ที่ 1-26/2543) / KPT2620.ก49 ว64 วิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ /

การขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย คำพิพากษา / คำสั่งของศาลว่ามิชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย -- การขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีกล่าวหาบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ว่ากระทำการอันมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย -- การขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีกล่าวหาหน่วยงานของรัฐ ว่าการกระทำอันมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย -- การขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ/พระราชบัญญัติ/ร่างพระราชบัญญัติ/การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ/การตราพระราชบัญญัติ มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ -- การขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีอื่น ๆ -- บทความ-การฟ้องคดีของผู้เสียหายต่อศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนี / โดย กมลชัย รัตนสกาววงศ์ -- ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติตามพันธกิจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 212 / โดย ปัญญา อุดชาชน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544